Kuntoutus

Työterveys arvioi, tukee, koordinoi sekä järjestää kuntoutusta

Työntekijän kuntoutus on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, jossa huomioidaan työpaikan olosuhteet. Se vaatii työterveydeltä riittävää asiantuntijuutta ja monipuolisia osaajia, jotta myös haastavat työkykyyn liittyvät tilanteet pystytään ratkaisemaan. Kuntoutustoiminnassa on oleellista, että työkykyyn liittyvät toimet ja ratkaisut ovat oikea-aikaisia. Tämä mahdollistaa työntekijän työhön palaamisen ja työssä jaksamisen. Lisäksi on tärkeää, että asiakasyritystemme johdolla on työkaluja, joilla tuetaan työkykyä ja parannetaan työhyvinvointia.

Kuntoutuksen järjestämisessä Pirte on edelläkävijä, koska työikäisten varhaiskuntoutuksen ohella olemme tehneet tutkimustyötä varhaiskuntoutuksen vaikuttavuudesta työikäisten työkykyyn. Katso tutkimus täältä.

Kuntoutustarve määrittelee toimintaa

Asiantuntijamme arvioivat työntekijän yksilöllisen kuntoutustarpeen, minkä jälkeen työntekijä ohjataan hänelle sopivimpaan kuntoutusvaihtoehtoon. Kuntoutus voi olla asiantuntijoiden antamaa yksilöllistä tukea ja hoitoa, ryhmässä tapahtuvaa varhaiskuntoutusta tai Kelan työikäisille tarjoamia kuntoutusvaihtoehto.

Kehittämämme varhaiskuntoutus, kokonaiskestoltaan yhdeksän kuukauden prosessi, tukee ja parantaa työssä jaksamista erilaisten oppimisprosessien avulla. Varsinaisia kuntoutuspäiviä on kahdeksan ja ne sisältävät erilaisia hyvinvointia tukevia osa-alueita kuten terveysliikunta, ravinto, ergonomia ja henkinen hyvinvointi. Kuntoutuspäivät sisältävät sekä asiantuntijoiden pitämiä luentoja että ryhmässä tapahtuvia keskusteluja.

Jos työntekijän työkyky on arvioiden mukaan uhattuna ja kevyemmät kuntoutusmallit eivät ole riittäviä, niin järjestämme ammatillista kuntoutusta yhteistyössä työnantajan eläkevakuutusyhtiön kanssa. Tällaisia kuntoutusmuotoja ovat esimerkiksi työkokeilu, oppisopimuskoulutus tai uudelleenkoulutus.