Ryhmät ja valmennukset

Pirte tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ryhmiä, kursseja ja valmennuksia, jotka tukevat terveitä elintapoja ja auttavat ylläpitämään hyvinvointia omatoimisesti. Saat niistä energiaa ja inspiraatiota arkeesi ja vapaa-aikaasi. Pirten ryhmien ja valmennusten vetäjät ovat osaavia ja innostavia terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisia, joiden asiantuntijuuteen voit luottaa.

Mitä on tarjolla ja kenelle?

Pirte tarjoaa erilaisia kursseja, valmennuksia sekä ryhmätoimintaa valmiina ammattilaisten suunnittelemina kokonaisuuksina sekä räätälöidysti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Työntekijä voi hakeutua ryhmiimme sen mukaan, millaisen sopimuksen työnantaja on tehnyt kanssamme. Työntekijä voi osallistua yritykselle räätälöityyn ryhmään tai sellaiseen ryhmään, johon otetaan yksittäisiä henkilöitä eri yrityksistä. Työntekijän kannattaakin kysyä omalta työnantajalta osallistumismahdollisuuksistaan eri ryhmiimme.

Otamme myös mielellämme vastaan toiveita ja ehdotuksia kurssitoimintamme kehittämiseksi. Pyrimme tarjoamaan erityyppisiä ja eri aihepiireihin liittyviä kokonaisuuksia, jotta jokaisen on mahdollista löytää juuri itseä kiinnostava ja omaa hyvinvointia hyödyttävä vaihtoehto.

 

Tarjontamme on jaoteltu neljään kategoriaan pääsääntöisesti sen mukaan, kenelle valmennus on tarkoitettu.

Tarjoamme räätälöityjä kokonaisuuksia sekä erityisesti työntekijöille, työyhteisölle että esimiehille suunnattuja kursseja:

 

Räätälöity toiminta

Ryhmätoimintamme on monipuolista ja joustavaa tarjoten taitoja, innostusta, jaksamista, tiukkojen tilanteiden hallintaa tai vaikkapa liikettä arkeen ammattilaistemme johdolla. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa mukaan ryhmätoimintaa muun muassa erilaisista työssä jaksamista tukevista aiheista.

Järjestämme erilaista toimintaa, kuten ensiapukursseja, yrityksen tilauksesta joko yrityksen kaikille työntekijöille tai kohdennettuna vain osalle henkilöstöä. Pirte tarjoaa myös hienot puitteet ja tilat kurssien järjestämiseen niin pienelle kuin isollekin porukalle. Toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan homma hoituu myös asiakkaan tiloissa.

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.

Positiivinen vaikutus työkykyyn

Työntekijä tarvitsee työuran eri vaiheissa erilaista tukea. Työssä jaksamisen tukeminen, työhyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen ja ylläpitäminen vaikuttavat positiivisesti yksilön työkykyyn ja sen myötä parempaan elämänlaatuun myös vapaa-aikana. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut, sitoutunut ja tuottava työntekijä, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Tarjoamme työntekijöille ja työyhteisöille työhyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen liittyvää ryhmätoimintaa. Ryhmässä oppiminen ja toimiminen on motivoivaa, tehokasta ja hauskaakin. Lisäksi ryhmän jäsenten toisilleen tarjoama vertaistuki on tutkitusti tehokasta. Vertaistuen tehokkuus perustuu osapuolten keskinäiseen tasavertaisuuteen, samankaltaiseen elämäntilanteeseen sekä siihen, että osapuolet kokevat tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. 

Yhteydenotto

Kysy palveluista lisää omalta työterveyshoitajaltasi
tai
asiakkuustiimiläisiltämme.

Hyvinvointipaketteja

Hyvinvointipaketteihin voidaan järjestää esimerkiksi toiveiden mukaan yhdisteltyjä aktiviteetteja, luentoja joko omilta tai Speakersforumin asiantuntijoilta sekä ruokailut. Kaikki pakettiin kuuluvat osa-alueet saadaan kätevästi järjestettyä saman katon Pirte Ratinan hienoissa ja käytännöllisissä tiloissa. Voimme järjestää muun muassa aamustartteja työyhteisöille tai esimiehille, joihin kuuluu kevyttä kehon herättelyä, aamupala sekä mahdollisuus yhdessäoloon ja verkostoitumiseen muiden kanssa.

Yritykset voivat tilata kauttamme hyvinvoinnin ammattilaisten pitämiä luentoja ja aktiviteetteja myös osaksi omia kokouksia tai koulutuksia.