Raportointi

Kattavaa tietoa yrityksesi sairauspoissaoloista

Meillä on talo täynnä superosaavia ammattilaisia, jotka tekevät asiakaskentässämme upeita tuloksia. Näitä tuloksia on ilo esitellä helppolukuisella, raikkaalla tavalla. Raportoinnin avulla saat kattavan kuvan yrityksesi työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

Ajantasaisen, selkeän ja perusteellisen raportointipalvelumme avulla terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen yhteys yrityksen menestykseen on konkreettisesti nähtävillä ja yrityksen on mahdollista käyttää saamaansa dataa omien prosessiensa kehittämiseen.

Oma työterveystiiminne tukee tarvittaessa raporttien tulkitsemisessa ja tulosten pohjalta toimenpiteitä on mahdollista kohdentaa entistä tehokkaammin yrityksenne tarpeisiin.

Pirten yritysasiakkaiden henkilöstön ollessa vähintään 20 henkilöä säännölliset perusraportit (sairauspoissaolo- ja kustannusraportti) kuuluvat yrityksen perustyöterveyshuoltopalveluun. Muut raportit erikseen pyydettäessä lisämaksulla.

Lisätietoa

Raportointitiimi (raportit@pirte.fi)
Myös oma työterveystiiminne vastaa mielellään kysymyksiin!