Pirte.fi-käyttöehdot

Seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat Tullinkulman Työterveys Oy:n, markkinointinimeltään Pirte, verkkosivujen käyttöoikeuksia Suomessa. Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Käyttäessään verkkosivuja käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tässä dokumentissa käytetään jatkossa yhtiönimeä Pirte.

Pirte ylläpitää verkkosivuja ja toimii verkkosivujen pääasiallisena päivittäjänä. Kaikki verkkosivujamme koskevat huomautukset ja kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti tai sähköisesti alla mainittuihin osoitteisiin:

Tullinkulman Työterveys Oy Pirte
Y-tunnus 2705965-1
Postiosoite: Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere

Sähköposti: viestinta@pirte.fi

Tekijänoikeudet

Pirten verkkosivustoilla oleva materiaali on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti, ja sisältää Pirten suojattuja tavaramerkkejä ja tunnuksia. Materiaalia ei saa käyttää kolmansien osapuolien mainostarkoituksiin eikä sitä saa kopioida tai ladata sellaisenaan Pirten tai muun tahon tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin. Mitään verkkosivujen sisältämää materiaalia ei saa muokata, käyttää, esittää, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa. Sivustoilla olevaa tietoa voi kuitenkin esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön sillä edellytyksellä, että Pirte ja sen verkkosivut mainitaan lähteenä. Pirten verkkosivuilla julkaistuja lehdistötiedotteita voidaan käyttää julkisessa viestinnässä, jolloin lähteenä on mainittava Pirte ja sen verkkosivut.

Kaikki oikeudet verkkosivujen materiaaliin, mukaan lukien tekijänoikeudet, ovat Pirtellä tai Pirten toimeksiannosta verkkosivuille sisältöä, teknisiä ratkaisuja tai muuta aineistoa tuottavalla taholla. Verkkosivujen toteutuksessa käytettävien ohjelmistojen oikeudet ovat niiden lisenssinhaltijoilla.

Verkkosivujen käyttäjällä tai kolmannella osapuolella ei ole oikeutta vaatia Pirteltä korvausta tai hyvitystä verkkosivuilla esitetyn materiaalin ja aineiston tai sen paikkansapitämättömyyden tai muun virheellisyyden tai puutteellisuuden perusteella.

Vastuunrajoitukset

Verkkosivut ja sen sisältämä materiaali esitetään sellaisina kuin ne ovat. Pirte ei vastaa verkkosivujen käyttöön mahdollisesti liittyvistä tietoturvariskeistä.

Pirte pyrkii jakamaan vain oikeaa ja luotettavaa tietoa, mutta se ei silti anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Pirte ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy johtuen verkkosivujen käyttämisestä, käytön estymisestä tai viivästyksestä tai virheestä tai puutteesta verkkosivujen sisältämässä materiaalissa.

Pirten verkkosivuilla on linkkejä sivuston ulkopuolisille sivuille. Pirte ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, niiden toiminnasta taikka verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Pirte ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat haittaohjelmista, jotka ovat päätyneet verkkosivuille väärinkäytösten seurauksena, ja jotka saattavat tarttua käyttäjän tietokoneeseen, tietokoneohjelmiin tai tietojärjestelmiin verkkosivustoilta tai siellä olevasta aineistosta. Pirte ei ole vastuussa käyttäjän tietokoneen tai muun laitteen asianmukaisesta suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset tai muut haittaohjelmat.

Pirte pidättää itselleen oikeuden koska tahansa estää käyttäjän pääsyn verkkosivuilleen.

Henkilötietojen rekisteröinti ja käsittely

Henkilötietojen käsittelyn ehdot on päivitetty 23.5.2018

Verkkosivujen käyttämisen yhteydessä käyttäjistä ei ylläpidetä rekisteriä.

Käyttäjän ottaessaan verkkosivun välityksellä tai sen sisältämässä aineistossa mainittujen yhteystietojen avulla yhteyttä Pirteen, Käyttäjästä tulee Pirten asiakas ja tällöin käyttäjän henkilötietoja saatetaan rekisteröidä Pirten ylläpitämään, verkkosivuista erillään olevaan asiakasrekisteriin.

Tällaisen, Pirten ylläpitämän asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet ja toimintatavat ovat saatavissa erikseen pyydettäessä Pirtestä. Henkilötietolain tarkoittamaa tarkastusoikeutta koskeva yhteydenotto tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna ja se tulee toimittaa osoitteella: Pirte,  Tullinkulman Työterveys Oy, Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere.

Evästeet (Cookies)

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä (Cookies). Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneelle, jossa käyttäjä käyttää verkkoselainta. Evästeiden avulla kerätään tietoa verkkosivustolta haetusta tiedosta ja kävijämääristä. Tietojen keräämisen tarkoituksena on kehittää Pirten verkkosivuja ja palveluita. Verkkosivustoilla saatetaan toteuttaa myös kohdennettuja markkinointikampanjoita henkilöille, jotka ovat vierailleet sivustollamme aikaisemmin. Verkkosivuston kävijäseurantaa toteutetaan erillisellä analytiikkatyökalulla.

Jos käyttäjän verkkoselaimen asetuksissa on hyväksytty evästeiden käyttö ja käyttäjä käyttää verkkosivustoa, käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön Pirten verkkosivustolla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy evästeiden käyttöä, käyttäjän on poistuttava verkkosivuilta tai erikseen estää evästeiden käyttö verkkoselaimen asetuksissa.

Miten Google käyttää evästeitä

Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivusto lähettää selaimeesi. Se auttaa sivustoa muistamaan käyntisi tiedot, kuten valitsemasi kielen ja muita asetuksia. Eväste voi helpottaa seuraavaa käyntikertaasi ja tehdä sivustosta sinulle hyödyllisemmän. Evästeillä on tärkeä rooli. Ilman niitä verkon käyttäminen olisi paljon turhauttavampaa.

Googlen omilla sivuilla kerrotaan lisätietoja siitä, miten Google ja sen yhteistyökumppanit käyttävät evästeitä mainonnassa, millaisia evästetyyppejä on,  sekä selitetään miten Google suojaa tietosuojaasi kun Google käyttää evästeitä ja muita tietoja.

Pirte voi saada evästeiden keräämiä tietoja Googlelta. Pirte voi käyttää tietoja toimintansa kehittämiseen ja palveluidensa markkinointiin.

On suositeltavaa, että käyttäjä käy tarkistamassa ajoittain Googlen em. politiikat ja käytännöt, koska ne voivat muuttua.

Siirry Googlen sivuille ja lue Miten Google käyttää evästeitä?

Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.1.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Pirte voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan Pirten muutoksen yhteydessä määräämänä ajankohtana. Verkkosivujen käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä verkkosivuja. Minkä tahansa Käyttöehdoissa olevan ehdon toteaminen laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi ei vaikuta Käyttöehtoihin muilta osin.