Työkyky

Mitä työkyvyllä tarkoitetaan?

Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä tasapainosta. Jokaisen työkyky vaihtelee työuran aikana. Joskus sairastumisen tai tapaturman seurauksena omista työtehtävistä suoriutuminen ei onnistu samalla tavalla ja työkyky alenee suhteessa sen hetkisiin työtehtäviin. Asia kannattaa ottaa puheeksi, sillä työn tekemisen tukemiseksi on olemassa monenlaisia tukikeinoja. Harvoin vamma tai sairaus estää kokonaan työn tekemisen. Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55 %) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma. Työhön tai työmahdollisuuksiin oman arvionsa mukaan sairaus tai vamma vaikuttaa 600 000 henkilön kohdalla.* Työkykyä ei voida arvioida ilman tietoa työpaikan mahdollisuuksista. Työnantajalle maksettavaksi tulee työkyvyttömyyden kustannukset.

Pirte tarjoaa työkykykoordinaattorin palveluita osatyökykyisille

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen. Työkykykoordinaattorimme ohjaa osatyökykyisen oikeaan aikaan oikean avun ja tuen piiriin. Keinoja on paljon ja niistä räätälöidään asiakkaalle tarkoituksenmukainen kokonaisuus, yhdessä asiakkaan ja eri toimijoiden kanssa etsitään hänelle parhaat mahdolliset ratkaisut.

 

Yhteydenotto

Kysy palvelusta lisää työkykykoordinaattoreiltamme, omalta työterveyshoitajaltasi tai asiakkuustiimiläisiltämme.
Koordinaattoreitamme ovat Eeva Mäkelä ja Kirsi Sirén.  

 

*Lähde: Vates

Mitä hyötyä tästä yhteistyöstä on?

  • työkyvyttömyyden kustannukset ovat yritykselle korkeat ja oikea-aikainen tuki työkyvyn ongelmiin laskee kustannuksia ja varmistaa henkilökuntaresursseja
  • työkyky-yksikön asiakas on aktiivinen toimija oman työkykytilanteensa ratkaisemisessa ja ratkaistaan työkykyyn liittyvät kysymykset yhdessä, oikea-aikaisesti
  • työkyvyttömyydestä johtuva tekemätön työ maksaa yrityksille noin 4,5 miljardia euroa vuodessa ja kunnille arviolta miljardi euroa.
  • tarvittaessa työkyky-yksikön asiakkaita autetaan sähköisen hakemuksen tekemisessä, yhteistyössä mme. Kela tai eläkevakuutusyhtiö.
  • yritys saa ammattimaista apua työkykyyn liittyvien tilanteiden ratkaisemiseen ja yhdessä voimme ottaa kaikki keinot käyttöön työkyvyn tukemiseksi.
  • esimiestyön tuki työkykyasioissa on välttämätön.