Kuntoutus

Työterveys arvioi, tukee, koordinoi sekä järjestää kuntoutusta

Kuntoutus tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden pysyä työelämässä tai palata sinne sairaudesta huolimatta. Työntekijän kuntoutus on pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, jossa huomioidaan työpaikan olosuhteet. Se vaatii myös työterveyden asiantuntijuutta ja monipuolisia osaajia, jotta haastavat työkykyyn liittyvät tilanteet pystytään ratkaisemaan. Työterveyden tehtäviin kuuluu kuntoutustarpeen selvittäminen, ohjaus sopivimpaan kuntoutusvaihtoehtoon sekä kuntoutuksen jälkeinen seuranta.

Kuntoutustoiminnassa on oleellista, että työkykyyn liittyvät toimet ja ratkaisut ovat oikea-aikaisia. Tämä mahdollistaa työntekijän työhön palaamisen ja työssä jaksamisen. Lisäksi on tärkeää, että asiakasyritystemme johdolla on työkaluja, joilla tuetaan työkykyä ja parannetaan työhyvinvointia.

Kuntoutuksen järjestämisessä Pirte on edelläkävijä, koska työikäisten varhaiskuntoutuksen ohella olemme tehneet tutkimustyötä varhaiskuntoutuksen vaikuttavuudesta työikäisten työkykyyn. Katso tutkimus ja tulokset täältä.

 

Kuntoutusvaihtoehdot

Asiantuntijamme arvioivat työntekijän kuntoutustarpeen, minkä jälkeen työntekijä ohjataan hänelle sopivimpaan kuntoutusvaihtoehtoon.

Kuntoutus voi olla:

  • asiantuntijoiden antamaa yksilöllistä tukea tai hoitoa
  • ryhmässä tapahtuvaa varhaiskuntoutusta
  • Kelan työikäisille tarjoama kuntoutusvaihtoehto

Pirte tarjoamia kuntoutusvaihtoehtoja:

Jos työntekijän työkyky on arvioiden mukaan uhattuna ja kevyemmät kuntoutusmallit eivät ole riittäviä, niin järjestämme ammatillista kuntoutusta yhteistyössä työnantajan eläkevakuutusyhtiön kanssa. Tällaisia kuntoutusmuotoja ovat esimerkiksi työkokeilu, oppisopimuskoulutus tai uudelleenkoulutus.

 

Yhteydenotto

Kysy palveluista lisää omalta työterveyshoitajaltasi tai asiakkuustiimiläisiltämme.