Työterveyspalvelut yrityksille

Otettuasi yhteyttä asiakkuustiimiimme sovimme tapaamisen ja teemme kanssasi yhteistyössä työterveyssopimuksen. Sopimukseen voidaan  määritellä erilaisia palveluita, aina kuitenkin lakisääteinen työterveyshuolto sekä lisäksi mahdolliset muut palvelut, kuten sairaanhoito. Yrityksen henkilöstölle nimetään työterveyshoitaja ja -lääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi.

Työterveyspalveluitamme, joita voidaan sisällyttää sopimukseen ovat:

  • Toiminnan suunnittelu ja työpaikkaselvitykset, jotka sisältyvät kaikkiin tehtyihin työterveyssopimuksiin. Teemme perusselvityksen, jossa kartoitamme esimerkiksi työympäristöön ja työhön liittyviä riskejä sekä mahdollisia altistuksia, jotka vaikuttavat työntekijän terveydentilaan. Kartoituksen jälkeen annamme toimenpide-ehdotuksia sekä tukea ja neuvoja mahdollisten korjausten toteuttamiseen.
  • Terveystarkastukset: Lakisääteiset terveystarkastukset sekä harkinnanvaraiset terveystarkastukset ja lisäpalvelut, joissa käytössämme on digitaalisuutta hyödyntäviä palveluja kuten esimerkiksi sähköinen terveydentilan esiselvitys.
  • Raportointipalvelut: Työterveyssopimukseen kuuluu perusraportointi. Lisäksi yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukainen lisäraportointi on mahdollista.
  • Terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Tarjoamme sekä yksittäiselle työntekijälle että ryhmille, työyhteisölle eri ammattilaistemme pitämiä esityksiä, joiden aiheet liittyvät terveyteen ja työkykyyn.
  • Työkyvyn tukeminen ja seuraaminen. Jos työntekijän työkyvyssä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työssä selviytymiseen tai jaksamiseen, niin etsimme yhteistyössä työnantajan kanssa ratkaisuja asiaan.
  • Kuntoutuspalvelut
  • Työkykylähtöinen sairaanhoito

Haluamme palvella yritysasiakkaitamme kokonaisvaltaisesti tarjoten lain edellyttämiä työterveyshuoltopalveluita, työterveyspainotteista sairaanhoitoa ja monipuolisia henkilöstön työkykyyn ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä hyvinvoiva henkilöstö kytkeytyy niin parempaan tuottavuuteen kuin positiiviseen yrityskuvaan.

Yrittäjän kanssa tehtävään sopimukseen työterveyspalveluista voidaan määritellä erilaisia sisältöjä, lakisääteisten palvelujen lisäksi esimerkiksi työkykypainotteisia sairaanhoitopalveluja.

Henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamme erityyppisiä palveluja, jotka voivat keskittyä esimerkiksi yksilöihin, työyhteisöön tai johdon tukemiseen. Palvelu tai palvelukokonaisuus suunnitellaan yhdessä yritysasiakkaan kanssa, tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Työterveys on keskeinen toimija työntekijöiden työkykyä ja mahdollisia kuntoutustarpeita arvioitaessa. Arvioimme, koordinoimme sekä myös järjestämme kuntoutusta. Erityyppisistä malleista lisätietoa löydät kuntoutus-sivulta.

Tarjoamme työntekijöille työhyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen liittyvää ryhmätoimintaa. Pyrimme tarjoamaan erityyppisiä ja eri aihepiireihin liittyviä ryhmiä, jotta jokaisen on mahdollista löytää se itseä kiinnostava ja omaa hyvinvointia hyödyntävä ryhmätoiminta. Tutustu ryhmätoimintatarjontaamme!

Ota yhteyttä lomakkeella tai tutustu asiakkuustiimiimme!