Ryhmätoiminta

Työntekijä tarvitsee työuran eri vaiheissa erilaista tukea. Työssä jaksamisen tukeminen, työhyvinvoinnin sekä terveyden edistäminen ja ylläpitäminen vaikuttavat positiivisesti yksilön työkykyyn ja sen myötä parempaan elämänlaatuun myös vapaa-aikana. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut, sitoutunut ja tuottava työntekijä, mikä puolestaan vaikuttaa yrityksen menestymiseen.

Tarjoamme työntekijöille työhyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen liittyvää ryhmätoimintaa. Ryhmässä oppiminen ja toimiminen on motivoivaa, tehokasta ja hauskaakin. Lisäksi ryhmän jäsenten toisilleen tarjoama vertaistuki on tutkitusti tehokasta. Vertaistuen tehokkuus perustuu osapuolten keskinäiseen tasavertaisuuteen, samankaltaiseen elämäntilanteeseen sekä siihen, että osapuolet kokevat tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Ryhmätoimintamme on jaoteltu neljään kategoriaan pääsääntöisesti sen mukaan, kenelle ryhmä on tarkoitettu.

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaan pyynnöstä ja hänen tarpeidensa mukaan ryhmätoimintaa erilaisista työssä jaksamista tukevista aiheista.

Olemme kehittäneet ryhmätoimintamme monipuoliseksi ja joustavaksi. Pyrimme tarjoamaan erityyppisiä ja eri aihepiireihin liittyviä ryhmiä, jotta jokaisen on mahdollista löytää se itseä kiinnostava ja omaa hyvinvointia hyödyntävä ryhmätoiminta. Järjestämme ryhmätoimintaa, kuten esimerkiksi ensiapukursseja, yrityksen tilauksesta joko yrityksen kaikille työntekijöille tai kohdennettuna vain osalle henkilöstöä. Lisäksi toiminnassamme on ryhmiä, joissa on osallistujia useasta yrityksestä ja joihin yrityksen yksittäisen työntekijän on mahdollista osallistua.

Työntekijä voi hakeutua ryhmiimme sen mukaan, millaisen sopimuksen työnantaja on tehnyt kanssamme. Työntekijä voi osallistua yritykselle räätälöityyn ryhmään tai sellaiseen ryhmään, johon otetaan yksittäisiä henkilöitä eri yrityksistä. Työntekijän kannattaakin kysyä omalta työnantajalta osallistumismahdollisuuksistaan eri ryhmiimme. Otamme myös mielellämme vastaan yritysasiakkaittemme toiveita ja ehdotuksia ryhmätoimintamme kehittämiseksi.

 

Hyvinvointipaketteja Pirte Sportista

Hyvinvointipaketteihin voidaan järjestää esimerkiksi toiveiden mukaan yhdisteltyjä aktiviteetteja, luentoja joko omilta tai Speakersforumin asiantuntijoilta sekä ruokailut. Kaikki pakettiin kuuluvat osa-alueet saadaan kätevästi järjestettyä saman katon alla Kauppi Sports Centerin uusissa ja käytännöllisissä tiloissa.

Yritykset voivat tilata kauttamme luentoja ja aktiviteetteja myös osaksi päivää oman kokouksen tai koulutuksen oheen. Voimme järjestää myös aamustartteja työyhteisöille tai esimiehille, joihin kuuluu kevyttä kehon herättelyä, aamupala sekä mahdollisuus yhdessäoloon ja verkostoitumiseen muiden kanssa.

Pirte Sportti