Ryhmätoiminta työntekijöille

Terveys ja työhyvinvointi -ryhmät

 

Varhaiskuntoutus

Varhaiskuntoutuksella hyvinvointia työhön ja vapaa-aikaan! Ryhmän fokuksena on työkyvyn ja jaksamisen tukeminen ennaltaehkäisevänä tai varhaiskuntoutuksen keinoin. Usean kuukauden ajan kokoontuvalle ryhmälle annettava moniammatillinen ohjaus pyrkii aikaansaamaan pysyviä muutoksia ryhmäläisten elämäntapoihin sekä pitkäaikaisia, positiivisia vaikutuksia työkykyyn. Varhaiskuntoutus-toiminnassa on kahdeksan lähikuntoutuspäivää, jotka ovat kahden viikon välein neljän kuukauden aikana. Tuloksia arvioidaan lisäksi erillisenä seurantapäivänä. Lue lisää varhaiskuntoutuksesta tästä!


Ensiapukoulutus

Yritys voi hankkia omalle henkilöstölleen ensiapukurssin, jolloin kurssi voidaan toteuttaa joko yrityksen tai meidän tiloissa. Kurssin sisältö räätälöidään työpaikan tarpeiden mukaan ja rakennetaan esimerkiksi sen mukaan, millaiset tapaturmat ovat yrityksessä tai yrityksen toimialalla tyypillisiä.

Yrityksen henkilöstö voi osallistua vaihtoehtoisesti ns. yleisille ensiapukursseille Pirten toimitiloihin, joissa osallistujia on enintään. 15 henkilöä ja jonka osallistujat tulevat eri yrityksistä. Lue lisää: ensiapukurssi Ratinan toimipiste tai ensiapukurssi Oriveden toimipiste.

  • Hätäensiapukurssi: Kurssi antaa perusvalmiudet hätäensiavun antamiseen henkeä uhkaavissa tilanteissa. Kurssilla käydään läpi esimerkiksi alkutoiminta tapahtumapaikalla, tajuttomalle tai elottomalle annettava ensiapu sekä elvytys. Kesto 8 h.
  • Ensiavun kertauskurssi: Kurssilla kerrataan hätäensiavun antoon liittyviä asioita. Kesto 4 tuntia.


Nosto- ja siirtokoulutus

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat omaksuvat tietoa siirto- ja nostotilanteisiin liittyvästä tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksesta. Kurssilla opitaan uusia työtapoja kuormituksen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kesto 4–6 tuntia.


Kannattava selkä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on akuuttia tai kroonista selkäkipua. Kurssilta saa tietoa selkäkivusta, sen syistä ja hoidosta. Ryhmässä tehdään selkäharjoituksia, joista saa mukaansa kotiohjeet. Kesto 1,5 tuntia.  

 

Liikuntaryhmät

 

Starttiryhmät

Kursseilla kerrotaan liikunnan terveysvaikutuksista ja motivoidaan säännölliseen liikunnan harjoittamiseen.


Juoksukoulu

Kurssilla asetetaan juoksutavoitteet ja ryhmässä edetään askel askeleelta niitä kohden. Sopii myös vasta-alkajille. Hyvä kunto auttaa jaksamaan paremmin myös työelämässä. Kesto 6 x 1,5 tuntia.  

 

Elämäntaparyhmät

 

Tupakkainfo

Kurssilla kerrotaan eri vieroitusvaihtoehdot, testataan nikotiiniriippuvuus ja mitataan keuhkojen häkäpitoisuus. Kesto 1 h. Lue lisää tupakkainfosta tästä!


Tumppaa tupakka -vieroitusryhmä

Tavoitteena tupakoimattomuus. Tärkeintä on oma halu lopettaa. Kesto 7 x 1,5 tuntia  


Kevyet kilot ja liikunnan ilot

Painonhallintaryhmä: Tavoitteena on painon aleneminen ja pysyvä painonhallinta. Kesto 10 x 2 tuntia.  

 

Henkinen hyvinvointi -ryhmät

 

Puhtiryhmä

Masennuksen ja uupumuksen hoito- ja ehkäisytaitoja tukeva ryhmä, joka tukee myös työelämässä jaksamista. Ryhmässä edetään pääasiassa Suomen Mielenterveysseuran Depressiokoulu-kirjan mukaisesti. Kesto 10 x 2 tuntia.


Kunnon unet -uniryhmä

Henkilöille, joilla on nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia. Ryhmässä saat lisää tietoa unesta ja nukkumisen terveydellisistä vaikutuksista sekä tukea unen laadun paranemista mm. stressinhallinnan ja rentoutumisen keinoin. Tarjoamme myös omia ryhmiä vuorotyötä tekeville työntekijöille. Kesto 5 x 2 tuntia.