Työterveyspalvelut yrityksille

Mitä työterveys tarkoittaa?

Lakisääteinen työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Työnantaja on työnterveyshuoltolain velvoittamana vastuussa työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen. Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään työhön liittyviä tapaturmia ja sairauksia ja jolla edistetään työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa että työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.

Sairaanhoidolliset työterveyspalvelut

Sairaanhoitopalveluiden sisällyttäminen työterveyssopimukseen on kannattavaa. On yrityksen etu, että sairauden yllättäessä työntekijä pääsee nopeasti ammattitaitoiseen hoitoon ja sitäkin nopeammin tervehtyneenä takaisin työhön. Lisäksi työnantajalla on mahdollisuus seurata sairauspoissaoloja ja kehittää niiden avulla prosessejaan yhä terveempään ja hyvinvoivempaan suuntaa. Sairaanhoitopalveluiden kokonaisuudesta sovitaan yhdessä työnantajan kanssa kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin lisäpalvelut

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Pirteltä on saatavissa laaja valikoima erilaisia yksilön ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita, joiden avulla työhyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen voidaan panostaa yhä enemmän. Pyrimme muun muassa tarjoamaan erityyppisiä ja eri aihepiireihin liittyviä ryhmiä, jotta jokaisen on mahdollista löytää se itseä kiinnostava ja omaa hyvinvointia hyödyntävä toiminta.

Kaikki tarvittava työterveyteen Pirteltä

Miten saan yhteyden työterveyspalveluihin?

Onpa sinulla sitten pieniä tai suuria kysymyksiä liittyen yrityksesi työterveyspalveluihin tai haluat keskustella tarjoamistamme palveluista, ota yhteyttä asiakkuustiimiimme. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse tai sähköisellä hanki työterveyspalvelu -lomakkeella.

Mitä me tarjoamme?

Moniammatillinen tiimi. Pirten työterveysasiakkaana saat yrityksellesi osoitetun moniammatillisen tiimin, joka vastaa yrityksenne tarpeista. Jokaiselle asiakkaalle on määritelty oma työterveyshoitaja ja -lääkäri. Työnantajan tekemästä sopimuksesta riippuen on lisäksi nimetty oma työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi.

Toiminnan suunnittelu ja työpaikkaselvitykset. Teemme perusselvityksen, jossa kartoitamme esimerkiksi työympäristöön ja työhön liittyviä riskejä sekä mahdollisia altistuksia, jotka vaikuttavat työntekijän terveydentilaan. Kartoituksen jälkeen annamme toimenpide-ehdotuksia sekä tukea ja neuvoja mahdollisten korjausten toteuttamiseen.

Terveystarkastukset. Lakisääteiset terveystarkastukset sekä harkinnanvaraiset terveystarkastukset ja lisäpalvelut, joissa käytössämme on digitaalisuutta hyödyntäviä palveluja kuten esimerkiksi sähköinen terveydentilan esiselvitys.

Raportointipalvelut. Työterveyssopimukseen kuuluu perusraportointi. Lisäksi yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukainen lisäraportointi on mahdollista.

Sopimukseen voidaan lisäksi sisällyttää sairaanhoidollisia- ja muita palveluita, kuten 

Työkykylähtöinen sairaanhoito. Esimerkiksi hoitajan sairasvastaanotto, sairaanhoidon lääkärin ja verkkolääkärin vastaanotot sekä laboratorio– ja röntgenpalvelut.

Terveydenhoito. Työterveyshoitajan- ja lääkärin vastaanotot, sairauksien ennaltaehkäisy ja terveydentilan parantaminen ja ylläpitäminen, kuten esimerkiksi terveydentilan itsearviointiin liittyvät terveysmittarit.

Terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Tarjoamme sekä yksittäiselle työntekijälle että ryhmille, työyhteisölle eri ammattilaistemme pitämiä esityksiä, joiden aiheet liittyvät terveyteen ja työkykyyn.

Työkyvyn tukeminen ja seuraaminen. Jos työntekijän työkyvyssä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työssä selviytymiseen tai jaksamiseen, niin etsimme yhteistyössä työnantajan kanssa ratkaisuja asiaan.

Kuntoutuspalvelut. Työkyvyn ja yleisen jaksamisen tueksi sekä työhön paluun mahdollistamiseksi tarjoamme erilaisia kuntoutusvaihtoehtoja. Lue lisää tästä!

Miksi työterveys?

Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä hyvinvoiva henkilöstö kytkeytyy niin parempaan tuottavuuteen kuin positiiviseen yrityskuvaan. Henkilöstö on yksi yrityksen tärkeimmistä resursseista, jonka hyvinvointi tulisi aina kytkeä yrityksen strategiaan ja huomioida johtamiskäytänteissä.

Ilman hyvinvoivaa ja motivoitunutta henkilöstöä on yrityksen menestymismahdollisuus marginaalinen. Laadukkaalla ja toimivalla työterveyshuollolla, joka toimii yhteistyössä kanssasi, on mahdollista lisätä henkilöstösi hyvinvointia. Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut yritykseesi ja haluaa antaa oman panoksensa yrityksesi tavoitteisiin ja menestymiseen sekä myös toimia työntekijälähettiläinä yrityskuvan parantamisessa.

Yritykselle on aina taloudellisesti kannattavampaa panostaa ennaltaehkäisyyn kuin asioiden korjaamiseen. Tämä pätee myös henkilöstön työterveyden ja sairauksien hoitamiseen. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla, varhaisella tukemisella ja työturvallisuuden kehittämisellä voidaan esimerkiksi vähentää sairauspoissaoloja tai varhaista eläköitymistä.

Kenelle ja missä?

Onpa yrityksesi pieni tai suuri, onpa työntekijöitä yksi tai sata, niin meiltä löydät yrityksellesi juuri sopivat ja riittävän monipuoliset terveyspalvelut. Toiminnassamme on ensisijaista yhteistyö ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt työterveyspalvelut – voit ottaa ja maksaa vain ne palvelut, joita todella tarvitset.

Toimimme tällä hetkellä Pirkanmaalla kahdeksassa eri toimipisteessä. Lisäksi meillä on eri puolella Suomea yhteistyökumppaneita, joiden kautta voimme tarjota työterveyspalveluitamme myös sellaisille yrityksesi työntekijöille, jotka työskentelevät muilla paikkakunnilla.

Työterveyssopimus kanssamme

Yrittäjän kanssa tehtävään sopimukseen työterveyspalveluista voidaan määritellä erilaisia sisältöjä, lakisääteisten palvelujen lisäksi esimerkiksi työkykypainotteisia sairaanhoitopalveluja.

Henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamme erityyppisiä palveluja, jotka voivat keskittyä esimerkiksi yksilöihin, työyhteisöön tai johdon tukemiseen. Palvelu tai palvelukokonaisuus suunnitellaan yhdessä yritysasiakkaan kanssa, tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Otettuasi yhteyttä asiakkuustiimiimme sovimme tapaamisen ja teemme kanssasi yhteistyössä työterveyssopimuksen. Sopimukseen voidaan  määritellä erilaisia palveluita, aina kuitenkin lakisääteinen työterveyshuolto sekä lisäksi mahdolliset muut palvelut, kuten sairaanhoito. Yrityksen henkilöstölle nimetään työterveyshoitaja ja -lääkäri, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi.

Työterveyspalveluitamme, joita voidaan sisällyttää sopimukseen ovat:

  • Toiminnan suunnittelu ja työpaikkaselvitykset, jotka sisältyvät kaikkiin tehtyihin työterveyssopimuksiin. Teemme perusselvityksen, jossa kartoitamme esimerkiksi työympäristöön ja työhön liittyviä riskejä sekä mahdollisia altistuksia, jotka vaikuttavat työntekijän terveydentilaan. Kartoituksen jälkeen annamme toimenpide-ehdotuksia sekä tukea ja neuvoja mahdollisten korjausten toteuttamiseen.
  • Terveystarkastukset: Lakisääteiset terveystarkastukset sekä harkinnanvaraiset terveystarkastukset ja lisäpalvelut, joissa käytössämme on digitaalisuutta hyödyntäviä palveluja kuten esimerkiksi sähköinen terveydentilan esiselvitys.
  • Raportointipalvelut: Työterveyssopimukseen kuuluu perusraportointi. Lisäksi yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukainen lisäraportointi on mahdollista.
  • Terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Tarjoamme sekä yksittäiselle työntekijälle että ryhmille, työyhteisölle eri ammattilaistemme pitämiä esityksiä, joiden aiheet liittyvät terveyteen ja työkykyyn.
  • Työkyvyn tukeminen ja seuraaminen. Jos työntekijän työkyvyssä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työssä selviytymiseen tai jaksamiseen, niin etsimme yhteistyössä työnantajan kanssa ratkaisuja asiaan.
  • Kuntoutuspalvelut
  • Työkykylähtöinen sairaanhoito

Haluamme palvella yritysasiakkaitamme kokonaisvaltaisesti tarjoten lain edellyttämiä työterveyshuoltopalveluita, työterveyspainotteista sairaanhoitoa ja monipuolisia henkilöstön työkykyyn ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä hyvinvoiva henkilöstö kytkeytyy niin parempaan tuottavuuteen kuin positiiviseen yrityskuvaan.

Yrittäjän kanssa tehtävään sopimukseen työterveyspalveluista voidaan määritellä erilaisia sisältöjä, lakisääteisten palvelujen lisäksi esimerkiksi työkykypainotteisia sairaanhoitopalveluja.

Henkilöstön työhyvinvointiin tarjoamme erityyppisiä palveluja, jotka voivat keskittyä esimerkiksi yksilöihin, työyhteisöön tai johdon tukemiseen. Palvelu tai palvelukokonaisuus suunnitellaan yhdessä yritysasiakkaan kanssa, tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Työterveys on keskeinen toimija työntekijöiden työkykyä ja mahdollisia kuntoutustarpeita arvioitaessa. Arvioimme, koordinoimme sekä myös järjestämme kuntoutusta. Erityyppisistä malleista lisätietoa löydät kuntoutus-sivulta.

Tarjoamme työntekijöille työhyvinvointiin, työkykyyn ja terveyteen liittyvää ryhmätoimintaa. Pyrimme tarjoamaan erityyppisiä ja eri aihepiireihin liittyviä ryhmiä, jotta jokaisen on mahdollista löytää se itseä kiinnostava ja omaa hyvinvointia hyödyntävä ryhmätoiminta. Tutustu ryhmätoimintatarjontaamme!

Ota yhteyttä lomakkeella tai tutustu asiakkuustiimiimme!