Omistus ja verojalanjälki

Pirten omistus

Yhtiön omistavat 100 % Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

 

Yhtiön verojalanjälki

Tilikauden 2017 hankinnoista 99,9 % tehtiin kotimaisilta palveluntarjoajilta ja tahtotilamme on toimia näin myös jatkossa.

Pirten liikevaihto vuonna 2017 oli 18 miljoonaa euroa, josta ulospäin maksettiin veroja tai veroluonteisia maksuja yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (23,3 % liikevaihdosta). Verojen osuus tästä summasta oli 0,7 miljoonaa euroa (3,7 %), työnantajan henkilöstöön liittyvien maksujen osuus 1,6 miljoonaa euroa (8,8 %) ja työntekijöiden palkoista tehtyjen ennakonpidätysten osuus 1,9 miljoonaa euroa (10,7 %).

 

  • VEROT *
  • TYÖNANTAJAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT 
  • TYÖNTEKIJÖIDEN PALKOISTA TEHDYT ENNAKONPIDÄTYKSET **

Yllä esitetyt luvut ovat tuhatta (1000) euroa.

* Arvonlisävero on osakehtiömuotoisille terveyspalveluita tuottaville yrityksille merkittävä kustannustekijä, sillä osakeyhtiömuotoiset terveyspalveluyritykset eivät saa vähentää arvonlisäverottomaan toimintaan kohdistuvia arvonlisäveroja.
** Tullinkulman Työterveys Oy on lisäksi käyttänyt ammatinharjoittajia, jotka maksavat veroa oman verotusmenettelynsä kautta.