Pirte Extranet

Pirte kehittää parhaillaan työterveysasiakkaille extranet-palvelua, jonka kautta esimerkiksi asiakasyrityksen ja työterveyden välistä tiedonjakoa ja reaaliaikaista raportointia saadaan tehostettua.

Palvelu otetaan käyttöön asteittain parhaillaan.

Lisätietoa saat asiakkuustiimiltä ja omalta työterveyshoitajasi.