Artikkeliarkisto

Osaamisalueet: Sairaanhoito

Kusrati Alan

Kusrati Alan

Pätevyydet: Työterveyshuollon pätevyys Mielenkiinnon kohteet: Sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy työterveyshuollon näkökulmasta Tuki- ja liikuntaelinten vaivat Sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisy (verenpainetaudin epäedullisen kolesterolin, diabeteksen...
Borg Jenni

Borg Jenni

Erikoisala: Sisätautikirurginen sairaanhoitaja, laboratorionäytteenotto
Heliävirta Sari

Heliävirta Sari

Lisäkoulutus ja perehtyneisyys: Haavanhoito ja debriefing Mielenkiinnon kohteet: Haavanhoito ja mielenterveystyö