Moodmetric-yksilömittaus

 Tuki yksilölliseen stressinhallintaan

Kaikenlainen stressi vaatii palautumista.

Ajoittainen stressaaminen on täysin normaalia – jokainen meistä stressaa toisinaan. Stressillä tarkoitetaan usein tilannetta, jossa yksilö kokee, että häneen kohdistuvat haasteet ja vaatimukset ylittävät hänen käytössään olevat voimavarat. Liiallinen ja pitkittynyt stressi heikentää hyvinvointiamme ja altistaa monille psyykkisille ja fyysisille sairauksille.

Sanana ”stressi” on totuttukin mieltämään pääosin negatiivisena asiana, mutta ns. kielteisen stressin lisäksi on olemassa myönteistä, lyhytaikaista stressiä, joka auttaa keskittymään, saa meidät innostumaan ja parantaa sekä fyysistä että psyykkistä suoritustamme.

Olipa stressi sitten kielteistä tai myönteistä, näkyy se kehossamme kuormituksena ja vaatii vastapainokseen palautumista. Tasapainon löytyminen kuormituksen ja palautumisen välille onkin yksi tärkeimmistä asioista hyvinvoivan arjen kannalta.

Äärimmäisessä stressitilanteessa kehomme reagoi tunnistettavalla tavalla: taistele tai pakene! Kehoon virtaa adrenaliinia, sydän hakkaa ja kädet hikoontuvat. Useimmiten kuormitustilanteet ovat onneksi kuitenkin paljon lievempiä, mutta yhtä lailla silloinkin kehossamme tapahtuu paljon. Näitä reaktioita emme edes suoraan tiedosta, ja yksi tällainen asia on muutos ihon sähköjohtavuudessa.

Moodmetric-älysormus on tuki stressinhallintaan

Ihon sähkönjohtavuutta mittaava Moodmetric-älysormus auttaa tunnistamaan yksilön arjessa niin kuormittavia kuin palauttaviakin tekijöitä ja on siten tuki yksilölliseen stressinhallintaan. Sovelluksen kautta pääset seuraamaan reaaliaikaisesti psyykkistä kuormitustasi, palautumistasi sekä unenlaatuasi.

Sormuksesta saadun datan avulla opit tunnistamaan tilanteet, jotka sinua kuormittavat, tehokkaimmat tavat palautua sekä näet suoraan ovatko nämä kaksi tasapainossa. Pitkällä tähtäimellä opit lukemaan itseäsi yhä paremmin ja tunnistat keinoja tehdä arjestasi yhä mielekkäämpää. 

Lisätietoa Moodmetric-sormuksesta, sen käytöstä ja tutkimuksista löydät täältä!

Miten se toimii?

1.

Kuormitusoireet saavat aikaan tarvetta etsiä yksilöllisiä keinoja stressinhallintaan.

2.

Ensikäynnillä (1h) saat opastuksen Moodmetric-sormuksen käyttöön.

3.

Saat postitse sormuksen käyttöösi viikon ajaksi.

4.

Käydään yhdessä läpi (1h) mittauksen tulokset ja laaditaan tulosraportti ja suunnitelma arjen pieniin muutoksiin.

5.

Kokeile suunniteltuja muutoksia arjessasi. Voit myös halutessasi varata vapaaehtoisen seurantakäynnin n. 6-8 viikon päähän.

Moodmetric-yksilömittaus

Sisältää opastuksen Moodmetric-sormuksen käyttöön (1 h), sormusvuokran viikoksi sekä läpikäynnin ja toimintasuunnitelman asiantuntijan kanssa (1h).

170 €

Vapaaehtoinen seurantakäynti 50 €
Ylimääräinen sormuksen vuokraviikko 40 €