Potilaskertomusten tilaus

Hoitava lääkärisi saattaa tarvita tietojasi toisesta hoitolaitoksesta. Voit tilata ne itse hoitolaitoksesta linkitetyllä Word- lomakkeella: potilaskertomusaineiston tilaus.

Mikäli haluat tarkastella/tilata henkilökohtaiset ja potilasrekisterissä olevat tietosi omaan käyttöösi, tulee tilaus tehdä linkitetyllä  Word- lomakkeella: potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö.

Lomake postitetaan osoitteeseen:

Pirte, Tullinkulman Työterveys Oy
Asiakaspalvelutoimisto
Vuolteenkatu 1
33100 Tampere

Huom! Potilaskertomustietojen toimitusaika on noin 1-2 viikkoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Tietosuojan toteutumista valvotaan säännöllisesti.

Tietosuoja-asiantuntijat (tietosuojavastaavat) valvovat asiakasrekistereiden ja potilasrekisterin tietojen käyttöä ja neuvovat tarvittaessa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.