Uusi-Kokko Jaana C.

Työfysioterapeutti

Ammattiryhmä

Fysioterapeutti

Kielitaito

English, Suomi

Pätevyydet:
Fysioterapeutti, työfysioterapeutti

Lisäkoulutus ja perehtyneisyys:
Psykofyysisen fysioterapian erikoistumispätevyys

Milloin vastaanotolleni voi tulla?
Asiakas, jolla on tuki- ja liikuntaelimistön tai somaattisia oireita, voi tulla vastaanotolleni. Työkyvyn ja ergonomian haasteisiin pyritään löytämään asiakaslähtöisesti työhyvinvointia kohentavia ratkaisuja.

Millaisia palveluja tarjoat:
Ohjaus ja neuvonta tule- ja somaattisissa oireissa sekä työergonomia- ja työhyvinvointipalvelut. Työkykyarviot, kuntotestit, kinesioteippaus, ryhmänohjaukset ja asiantuntijaluennot.

Mielenkiinnon kohteet:
Työntekijöiden kokonaisvaltainen työhyvinvointi, työkyvyn ylläpysyminen ja edistäminen. Työergonomian keinoin työkuormituksen vähentäminen ja toimivien ratkaisujen löytäminen työtiloihin. Psykofyysisen fysioterapian menetelmin asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi ja edistäminen kokemuksellisen oppimisen kautta huomioiden voimavarakeskeisyys.

Taustasi:
Työfysioterapian ja psykofyysisen fysioterapian asiantuntijuus 15 vuotta, 30 vuoden työkokemus työikäisten yksilöfysioterapiasta, yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta sekä erilaisten liikuntaryhmien ohjauksista.

Miten ylläpidän osaamistani:
Täydennyskoulutukset, seuraan säännöllisesti alan julkaisuja ja tiedotuskanavia.

Parasta työssäni:
Asiakastyössä onnistuminen, työterveyshuollon moniammatillinen yhteistyö, voin itsekin työssäni hyvin.