Uitus Sari

Vastaava työfysioterapeutti

Ammattiryhmä

Fysioterapeutti

Kielitaito

English, Suomi

Pätevyydet:
Fysioterapeutti 1998
Työfysioterapeutti 2000
Kipufysioterapian asiantuntija

Lisäkoulutukset ja perehtyneisyys:
Firstbeat- hyvinvointianalyysi
PhysioPilates (I)
Työikäisten aivoterveys ja työn kognitiivisen kuormituksen arviointi
Uni ja palautuminen
Mindfulness – 8 askelta hyvään työhön
Yksittäisiä ravintokoulutuksia

Mielenkiinnon kohteet:
Biopsykososiaalinen lähestymistapa fysioterapiassa.

Palvelut, joita tarjoan:
Kinesioteippaus
Neuraalikudoksen mobilisointi (1)
Toiminnallinen, terapeuttinen harjoittelu eri tuki- ja liikuntaelimistön oireilussa.
ENG-hermoratatutkimus (CTS/UNE lääkärin lähetteellä)

Firstbeat- hyvinvointianalyysi; Henkilökohtainen palaute ja valmennuskeskustelu
Uni ja palautuminen. Eri rentoutusmenetelmien ohjaus.

Fyysisen toimintakyvyn arviointi
Kuntotestaus ja liikuntaohjaus; submaksimaalinen polkupyöräergometritesti, lihasvoima ja liikkuvuustestit ja kehonkoostumus.

Työergonomiaohjaus ja työtilojen suunnittelu
Monitilatoimisto työympäristönä ja kognitiivinen ergonomia
Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys.

Varhaiskuntoutusryhmät, vastuutyöfysioterapeutti
Asiantuntijaluennot ja ryhmäohjaus

Miten pidät osaamistasi yllä?
Minua kiinnostaa asiakkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Seuraan laaja-alaisesti terveyteen, hyvinvointiin, fysioterapiaan ja työterveyteen liittyviä tiedostuskanavia, luen ammattikirjallisuutta ja alan artikkeleita. Ammattitaitoani pidän yllä kouluttautumalla säännöllisesti.

Parasta työssäsi:
Työterveyden moniammatillinen yhteistyö. Asiakaskontaktit.

Muut asiat, jotka haluaisit tuoda esiin
Kipufysioterapian tavoitteet asetetaan kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden hänen hyvinvointiinsa vaikuttavat tekijät ja hänellä olevat voimavarat. Painopiste lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät.