Kummunmäki Anne-Maria

Strategia- ja kehityspäällikkö, johtava työterveyspsykologi

Ammattiryhmä

Työterveyspsykologi, Hallinto

Toimipisteet

Pirte Ratina

Kielitaito

English, Suomi

Erikoisala: Johtaminen, kognitiivinen käyttäytymisterapia, akuutit traumaattiset kriisit

Pätevyydet: PsM, KTM (johtaminen ja organisaatiot), psykoterapeutti, EMDR-terapeutti

Lisäkoulutukset ja perehtyneisyys: Johtamisen jatko-opinnot (kesken), psykoterapeuttikouluttajaopinnot (kesken), EMDR-koulutukset

Mielenkiinnon kohteet: Organisaatiorakenteet ja johtajuuden vuorovaikutus, psykososiaalisen tuen palveluprosessit ja laatu, seurausten ohjaama käyttäytyminen ja käyttäytymismuutokset ryhmä- ja yksilötasolla, psykoterapiamenetelmät ja allianssisuhde

Millaisia palveluja tarjoat: Johdon konsultointi, lyhytterapia, luennot, ammatillisen itsehuollon tuki ja työnohjaus

Taustasi: Olen työskennellyt työterveyspsykologina vuodesta 2010 lähtien. Tätä ennen tutkin johtajuutta ja opetin esimiestyötä johtamistieteiden laitoksella Tampereella. Tällä hetkellä työnkuvani painottuu esihenkilötyön ja psykososiaalisen tuen palveluiden kehittämiseen.

Miten pidät osaamistasi yllä: Jatkuva kouluttautuminen ja lukeminen, ammatilliset kontaktit ja hankkeet

Parasta työssäsi: Asiakaskohtaamiset, työkaverit ja toinen toisillemme tikapuiden rakentaminen, oleellisen äärelle pysähtyminen ja yhdessä kasvaminen, yhteisöllisyys

Harrastukset ja vapaa-aika: Nykytanssi ja klassinen baletti, kuvataide ja polkujuoksu

Muut asiat, jotka haluaisit tuoda esiin: Pyrin työlläni auttamaan ihmisiä, ryhmiä ja organisaatioita käsittelemään vaikeuksia ja löytämään oman luovuutensa ja voimavaransa.