Kalliomäki Hanna

Työterveyspsykologi

Ammattiryhmä

Työterveyspsykologi

Toimipisteet

Pirte Ratina

Kielitaito

English, Suomi

Pätevyydet: PsM, laillistettu psykologi

Lisäkoulutus ja perehtyneisyys: Työterveyspsykologin pätevyys, voimavarakeskeinen työnohjaaja

Mielenkiinnon kohteet: Työuran alun tuki, motivaatiopsykologia, dialoginen vuorovaikutus, työyhteisön toimivuuden kehittäminen ja psykologinen turvallisuus

Oireet, joissa vastaanotolleni voi tulla: Työssä jaksaminen, palautumisvaikeudet, stressioireet, uupumus, motivaatioon liittyvät haasteet, ihmissuhde- ja vuorovaikutuspulmat, tiimien ja työyhteisöjen ongelmat

Palvelut joita tarjoan: Työkyvyn ja psyykkisen hyvinvoinnin tuki, psykologiset lyhytinterventiot ja tutkimukset, esihenkilötyön tuki, työyhteisötyö kuten esimerkiksi konsultaatiot, luennot, ryhmät, työnohjaus

Taustasi: Työterveyshuollossa työskentelemisen lisäksi olen toiminut kuntoutus- ja opintopsykologina. Työkokemukseni myötä olen päässyt tutustumaan mm. suomalaisen työelämän moninaisuuteen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitykseen sekä oppimisen psykologiaan, itseohjautuvuuteen ja oppilaitostyöhön. Sekä yksilöihin että yhteisöihin kohdistuva työ on minulle taustani kautta tuttua ja mieluista.

Parasta työssäsi: Läsnäolevat kohtaamiset, merkityksellisten asioiden äärelle pysähtyminen, eri näkökulmien löytyminen.

Lue lisää Hannasta Pirten blogista!