Sauna-aho Eriika

Työterveyshoitaja

Ammattiryhmä

Työterveyshoitaja

Toimipisteet

Pirte Ratina

Kielitaito

Suomi

Lisäkoulutus ja perehtyneisyys:
debriefing-ohjaaja

Puhelinnumero:
050 405 8671

Olemme saamassa Pirteen genomitiedon asiantuntemusta. Eriika Sauna-aho opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, johon kuuluu genomitiedon opintoja. Eriika valottaa, miten genomitietoa käytetään tulevaisuudessa työterveydessä vastaanotoilla ja muussa toiminnassa: ”Tulevaisuudessa genomitietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi terveystarkastuksien yhteydessä.” Lue lisää Pirten blogista!