Artikkeliarkisto

Ammattiryhmä: Poliklinikkahoitaja

Borg Jenni

Borg Jenni

Erikoisala: Sisätautikirurginen sairaanhoitaja, laboratorionäytteenotto
Heliävirta Sari

Heliävirta Sari

Lisäkoulutus ja perehtyneisyys: Haavanhoito ja debriefing Mielenkiinnon kohteet: Haavanhoito ja mielenterveystyö