Pirte siirtyy 20.12.2021 alkaen koronarokotuksissa noudattamaan THL:n päivitettyä ohjetta kolmannen koronarokotteen annosväliin liittyen. Aluksi Pirte rokottaa kolmansia koronarokotteita työterveyshuoltonsa sotetyöntekijöilleen.

THL suosittelee, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään. Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Aiempi suositus oli, että rokotusväli on kaikilla edellä mainituilla ryhmillä 5–6 kuukautta.

THL suosittelee kolmatta koronarokotetta kaikille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

THL:n suositus perustuu Kansallisen rokotusasiatuntijaryhmän (KRAR) kokouksessaan 16.12.2021 laatimaan lausuntoon ja on linjassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n ja Euroopan Lääkeviranomaisen (EMA) ohjeistuksen kanssa. (THL)

Pirte rokottaa kolmansia koronarokotteita työterveyshuoltonsa sotetyöntekijöilleen massarokotuksina ilman ajanvarausta tammikuussa erikseen organisaatioasiakkaiden kanssa sovittuina päivinä. Kun sote-työntekijät on rokotettu, aloitamme muiden työterveyshuollon asiakkaiden rokottamisen myöhemmin tammikuussa.

Kolmas rokote voi saatavuustilanteen mukaan olla joko Modernan Spikevax tai Pfizer-BioNTechin Comirnaty. Alle 30-vuotiaille miehille pyritään varaamaan rokotustilaisuuksiin Pfizer-BioNTechin rokotetta.

**
THL on aiemmin ohjeistanut, että kolmanteen koronarokotukseen käytetään ensisijaisesti samaa valmistetta kuin toinen annos. Rokotteiden riittävyyden takaamiseksi ohjeistukseen on tehty kuitenkin muutos. THL:n mukaan koronarokotussarjaa voidaan täydentää myös toisella koronarokotevalmisteella, jos se on tarpeen rokotustoiminnan sujuvuuden vuoksi eikä toisen valmisteen käytölle ole lääketieteellistä estettä.
Pirkanmaalla kolmansina annoksina käytetään nyt enenevästi Modernan Spikevax-rokotetta, vaikka edeltävä toinen rokotuskerta olisi ollut Comirnaty-rokotteella. Spikevaxia voidaan käyttää myös ensimmäisellä ja toisella rokotuskerralla.
Jos rokotettava ei jostain syystä suostu ottamaan hänelle tarjottua rokotevalmistetta, hän voi joutua odottamaan ajankohtaa, jolloin toivottua rokotetta on jälleen käytettävissä. Tämä johtaa rokotussuojan viivästymiseen.
Modernan Spikevax-rokotetta voidaan käyttää kaikille muille paitsi alle 30-vuotiaille miehille. Varovaisuusperiaatteen vuoksi alle 30-vuotiaille miehille ei edelleenkään suositella Spikevax-rokotetta, koska siihen liittyy harvinainen sydänlihas- ja sydänpussitulehdusriski tässä ikäryhmässä. Comirnaty-rokotetta pyritään varaamaan riittävästi alle 30-vuotiaiden miesten rokottamiseen.
**