Pirteläiset osallistuivat Tampereen ammattikorkeakoulun Sähkörausku -hankkeen valmennusosioon. Sitran rahoittaman hankkeen tarkoitus on kehittää yrityksiin ratkaisuja yhdessä oppimisen ja osaamistarpeiden ennakoinnin mallilla. TAMKin kehittämä koulutusmalli on ainutlaatuinen ja konkreettinen systeemisen oppimisen konsepti.

Pirten osallistujat saivat valmentajien välityksellä tietoa muun muassa häiriökysynnän ilmiöstä. Häiriökysynnässä on kyse kohtaanto-ongelmasta, jossa tarve ja tarjonta eivät kohtaa palvelutapahtumassa. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa asiakas saa väärää palvelua tai vain osittain sitä palvelua, jolle hänellä on tarve.

Pirtestä valmennukseen osallistuivat toimitusjohtaja Tiina Surakka, hoitotyön päällikkö Hanna Peltoniemi, johtava sairaanhoitaja Sari Koskinen, työterveyshoitaja Susanna Wickström ja työfysioterapeutti Kati Klemola. Osallistujat tuovat koulutuksesta Pirten työyhteisöön uusia ajatuksia yhdessä oppimiseen.

Valmentajina toimivat Tampereen ammattikorkeakoulun Mari Rytisalo ja Ilkka Piiroinen. Kuvassa myös kaksi Proakatemian opiskelijaa.