Pirte (Tullinkulman Työterveys Oy) toteutti alkusyksystä pilottiprojektin yhteistyössä Nursie Healthin kanssa, jonka aikana testattiin MyNursie-omahoitosovellusta. Tuloksena oli hyviä kehitysehdotuksia ja palautteen perusteella MyNursie-sovellukselle on tilausta.

 Pilotin tavoitteena oli kerätä käyttäjäkokemuksia käytännön ympäristöstä ja ottaa myös selvää, hyödyttäisikö MyNursie-sovellus Pirten toimintaa työterveyspalvelujen tarjoajana. Mukana testijoukossa oli parikymmentä työterveyden hoitajaa ja esihenkilöä organisaation eri alueilta (mielenterveys, astma, diabetes, kipu, infektio). Varhaisesta tuesta ja asiakkaan voinnin seurannasta puhutaan terveydenhuollossa paljon ja niihin MyNursie soveltuu pirteläisten mukaan oivallisesti.

Johtava sairaanhoitaja Sari Koskinen näkee sovelluksen lähitulevaisuuden työkaluna. Hän testasi sovelluksen kaikkia osa-alueita ja koki useiden voinnin seurantaan liittyvien ominaisuuksien olevan jo hyvällä tasolla. Yhtenä hyödyllisenä kokonaisuutena hän näkee ”Rokotukset”-osion.

”Sovelluksen avulla tiedot rokotuksista kulkisivat helposti asiakkaan mukana sähköisen rokotuskortin tapaan. Usein rokotusten ajankohtaa ei muisteta, joten sovelluksesta ne olisi helppo tarkistaa”, Koskinen täsmentää.

Hoitotyön kehittämispäällikkö Soili Honkamäki testasi sovellusta mielenterveys-ja päihdetyön näkökulmasta. Hän on työskennellyt terveydenhuollon eri tehtävissä jo lähes pari vuosikymmentä. Hän kokee, että sovellus voinnin seurannan työkaluna hyödyttäisi sekä asiakkaita että hoitajia.

”Suurin työ hoidossa ja sen seurannassa tehdään asiakkaan kotona, joten sovellus auttaa hoitajaa pääsemään helpommin ajantasalle asiakkaan voinnista ja myös asiakas näkee seurannan ansiosta vointiinsa liittyviä tekijöitä”, Honkamäki tiivistää.

Pilotin testiryhmä teki hyviä huomioita ja antoi kehitysehdotuksia sovelluksen ulkoasuun, eri datojen yhdistämiseen ja sovelluksen antamiin herätteisiin liittyen. Esimerkiksi diabetes-asiakkaat voisivat hyötyä insuliinin pistämiseen liittyvistä muistutuksista. Myös mielenterveyteen liittyvien seurantatietojen vertailua samassa näkymässä ehdotettiin sovelluksen tuleviin versioihin.

Nursie Healthin ja Pirten hyvin alkaneelle yhteistyölle kaavaillaan jatkoa jo marraskuun aikana, jolloin testaukseen saadaan mukaan Pirten asiakkaita. Jo pilotin aikana sovellukseen tehtiin muutoksia palautteen perusteella ja käyttäjäkokemuksista saadut kehittämisehdotukset vievät kehitystyötä eteenpäin tulevina viikkoina.

 

MyNursie® on kokonaisvaltaisen ja pitkäaikaisen omahoidon työkalu mobiilisovelluksen muodossa. MyNursie soveltuu niin terveyden ylläpitoon kuin sairauksien oireiden seurantaan ja hoitoonohjaukseen. Sovellus koostuu yleiseen terveydenseurantaan ja erilaisiin terveysongelmiin liittyvistä omahoitokokonaisuuksista.

Teksti: Nursie Health