Tullinkulman Työterveys Oy (Pirte) on jakautumassa kahdeksi yhtiöksi, emoyhtiö jatkaa omistajiensa eli Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstön työterveysyhtiönä ja tytäryhtiö toimii markkinoilla. Emo- ja tytäryhtiöksi jakautumisen syynä on hankintalaki ja sen määräykset, jotka tulevat voimaan vuodenvaihteessa. Tampereen kaupungin konsernijaosto käsitteli osaltaan jakaantumista 28.9.2021. Lopullisen päätöksen Pirten hallituksen esityksestä tekee syksyllä koolle kutsuttava ylimääräinen Pirten yhtiökokous.

Pirte on kysytty työterveyshuollon toimija Pirkanmaalla ja sen liikevaihto yIittää vuonna 2022 hankintalain ns. ulosmyyntirajan. Yhtiöjärjestelyt selkeyttävät palvelujen tarjoamista ja Pirte palvelee sekä omistaja-asiakkaitaan että pk-sektoria laadukkaasti ja luotettavasti. Omistaja-asiakkaiden, eli Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyshuolto jatkuu emoyhtiössä ja Pirten nykyiset markkinoilla toimivat yritysasiakkaat siirtyvät tytäryhtiöön.

Jakautumiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä tiedotetaan asiakkaille tarkemmin loppuvuoden aikana.

Pirtestä  jatkossakin kokonaisvaltaista  työhyvinvointia 

Pirte on edelleen tuttu ja paikallinen työterveyshuollon järjestäjä.

– Olemme Pirkanmaalla haluttu työterveyshuollon kumppani, koska tuotamme hyvää palvelua, tunnemme paikalliset olosuhteet ja olemme toimineet täällä jo vuosikymmeniä, Pirten toimitusjohtaja Tiina Surakka kertoo.

Pirten arvopohja kumppanuus, rehtiys, rohkeus ja vahvuus tulevat näkymään kummassakin yhtiössä.  

– Emoyhtiö tuottaa pirteläisiä työterveyspalveluita omistajilleen laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Markkinoilla oleva tytäryhtiö tuottaa samoja palveluita samoin kriteerein pk-sektorille, Pirten toimitusjohtaja Tiina Surakka toteaa. 

Keskiössä pidetään aina asiakkaat ja Pirtessä keskitytään siihen, että työ on yksilön elinvoimaa ja merkityksen tunnetta lisäävä tekijä, ei jotain, mistä pitää palautua vapaa-ajalla. Pirten ammattilaiset panostavat siihen, että he tuntevat asiakkaidensa jokaisen työpaikan. Pirten missio onkin: Terveyttä ja elinvoimaa Pirkanmaalle – yhdessä.

Henkilökunta on aktiivisesti mukana yhtiöjärjestelyiden valmisteluissa.

 – Olemme myös osa tulevaa hyvinvointialuetta ja tunnemme sen hoito- sekä palvelupolut, joita tukevia työterveyspalveluita ammattilaisemme kehittävät jatkossa kahdessa yhtiössä, Tiina Surakka kiteyttää.

Lisätiedot: Tiina Surakka, toimitusjohtaja, puh. 044 427 0467, tiina.surakka@pirte.fi