Työterveyspsykologi ja työnohjaaja Hanna Kalliomäki on tuore pirteläinen: hän tuli Pirteen töihin kesäkuussa 2021. Haave psykologin ammatista heräsi jo lukioaikana.

”Pääsin opiskelemaan psykologiaa Jyväskylän yliopistoon. Voin sanoa olevani tyytyväinen urapäätökseeni, sillä psykologin ammatti tarjoaa runsaasti kiinnostavia haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. Työ ihmisten parissa ei käy liian samanlaiseksi.”

Myöhemmin Hanna on suorittanut työterveyspsykologin pätevyyden.

”Hakeuduin myös voimavarakeskeiseen työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutukseen syventääkseni osaamistani etenkin ryhmien ja yhteisöjen kanssa toimimisessa.”

Työurallaan Hanna on toiminut työ- ja opiskelukyvyn tukemiseen kytkeytyvissä psykologin tehtävissä. Työ on valtavan isossa roolissa ihmisen arjessa ja sen vaikutus jaksamiseen on merkittävä.

”Työskennellessäni urani alkuvaiheessa kuntoutuspsykologina sain nähdä suomalaisen työelämän kirjoa ja tutustua erilaisiin ammatteihin. Sen myötä kiinnostukseni työhyvinvoinnin teemoihin alkoi herätä.”

Hän näkeekin työhyvinvoinnin vahvistamisessa valtavaa potentiaalia.

”Haluan omalta osaltani olla työskentelemässä entistä paremman työelämän puolesta. Minua vetää puoleensa etenkin ihmisten välillä tapahtuvat ilmiöt ja työyhteisöjen toimivuuteen liittyvät näkökulmat.”

Työhyvinvointiin ja voimavaroihin vaikuttavat valtavan monet tekijät arjessa. Hannan mukaan se on myös armollinen havainto: ”Ei tarvitse muuttaa kaikkea vahvistaakseen hyvinvointiaan vaan pienetkin, toistuvat asiat voivat saada aikaan myönteistä kehitystä.”

 

Hyvä ilmapiiri ja luottamus työyhteisössä

Hanna Kalliomäen mukaan säännöllinen ja avoin keskusteluyhteys esihenkilön ja alaisten välillä on hyvä lähtökohta sille, että työhön sopivat työjaksamista vahvistavat keinot löytyvät ja voivat toteutua käytännössä. Hyvä ilmapiiri ja luottamus ihmisten välillä aikaansaa myönteisiä tunteita ja sitoutumista työhön, joka taas lisää työssä jaksamista ja hyvinvointia.

”Keinoista mainitsisin myös työtehtävien priorisoinnin, jossa monet työntekijät hyötyvät esimiehen avusta ja tuesta.”

Etätyössä hän kehottaa kiinnittämään huomiota pitkiin palaveriputkiin.

”Palaverien välissä ei jää juuri aikaa omien ajatusten jäsentelyyn ja suunnittelevaan työhön.”

Hanna kehottaa keskustelemaan esihenkilöiden johdolla siitä, miten tukea työn sopivaa rytmitystä yhdessä.

”Lopetetaan esimerkiksi palaverit säännönmukaisesti hieman ennen seuraavan alkua, jotta jää aikaa tehtävälistaukselle ja pienelle tauolle.”

Hannan omaa hyvinvointia tukee työn merkityksellisyys ja vaihtelevuus. Tärkeä palautumiskeino on luonnossa liikkuminen.

”Hyvinvointia tukee myös kokemus siitä, että minua arvostetaan ja pääsen toteuttamaan vahvuuksiani. Vapaa-ajalla palaudun liikkumalla luonnossa. Se vahvistaa sekä fyysistä hyvinvointia että antaa mielelle mahdollisuuden rauhoittua ja tyyntyä nykyhetkeen.”