Suomeen perustettava Genomikeskus määrittelee genomitietoa näin: Jokaisella meistä on oma perimä, jota kutsutaan genomiksi. Genomimme on kuin kirjasto, joka sisältää valtavan määrän tietoa. Genomitiedon eli ihmisen koko perimästä saatavan tiedon myötä ymmärrys itsestämme kasvaa. Samalla genomitieto tuo vastauksia moniin sairauksiin liittyviin kysymyksiin.

Yhdessä käytettynä väestön genomitieto saa todellisen arvonsa. Genomitiedon avulla joitakin sairauksia voidaan ehkäistä ja diagnosoida jo aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Tämä tulee muuttamaan sairauksien hoitamista nykyistä tarkemmaksi, mikä tarkoittaa mm., että yksilöllisemmän hoidon valinta helpottuu ja lääkehaitat vähenevät.

Mikä Genomikeskus?

Hallitus päätti vuonna 2017, että Suomeen perustetaan Genomikeskus. Genomikeskuksesta tulee genomitiedon käsittelyn asiantuntijaviranomainen. Genomikeskuksen sivuilla kerrotaan, että Genomikeskus pitää huolta yhteisestä genomitietokannasta ja auttaa genomitiedon vastuullisessa käytössä. Se on suomalaisten yhteinen sijoitus tulevaisuuteen, jossa osaamme entistä paremmin hoitaa terveyttämme.

Genomikeskuksen meiltä kysyttyä -sivulla selvitetään, että Genomikeskus perustetaan tukemaan täsmälääketieteen kehittymistä suomalaisessa terveydenhuollossa. Keskuksen kautta genomitieto saadaan terveydenhuollon käyttöön siten, että ihmiset hyötyvät siitä yhdenvertaisesti ja nykyistä useammin. Genomitiedosta on hyötyä siis sekä ihmiselle itselleen että koko väestölle.

Pirteen asiantuntemusta genomitiedon hyödyntämisessä

Olemme saamassa Pirteen genomitiedon asiantuntemusta. Työterveyshoitaja Eriika Sauna-aho opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, johon kuuluu genomitiedon opintoja. Eriika valottaa, miten genomitietoa käytetään tulevaisuudessa työterveydessä vastaanotoilla ja muussa toiminnassa:

”Tulevaisuudessa genomitietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi terveystarkastuksien yhteydessä.”

Asiakasta ohjataan tarvittaessa kaikissa genomitietoon liittyvissä kysymyksissä.

”Tampereen biopankin kanssa yhteistyömme on alkanut tämän vuoden keväänä”, Eriika kertoo. Yhteistyöstä voit lukea lisää täältä.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee Genomikeskuksen perustamista.

Katso täältä taustamateriaalia Genomikeskuksen valmistelusta.

Tietoa genomista ja Genomikeskuksesta.

Kansallisessa genomistrategiassa esitetään keskeiset toimenpiteet, joilla varmistetaan genomitiedon tehokas hyödyntäminen terveydenhuollossa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä päätöksenteossa vuonna 2020.

Lähteenä käytetty Genomikeskuksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön sivuja.