Pirten asiakkaat voivat antaa nyt biopankkisuostumuksen asioidessaan työterveyden asiakkaana. Suostumuksen antajan ei tarvitse olla Taysin potilas tai asiakas. Paperisia suostumuksia ja palautuskuoria on saatavana Pirten toimipisteistä. Täytetyn suostumuksen voi lähettää Tampereen Biopankkiin ilman postimaksua osoitteella:

Tampereen Biopankki
Tampereen yliopistollinen sairaala
Info: 924
TUNNUS: 5003897
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sähköisen suostumuksen voi antaa osoitteessa https://omatays.fi/.

Mikä on biopankki?

Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä ja terveyttä edistävää tutkimusta sekä tuotekehitystä varten. Tyypillisiä biopankkinäytteitä ovat esim. veri-, solu- ja kudosnäytteet. Tampereen Biopankin keräämiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa hyödynnetään erityisesti biolääketieteen, terveystieteellisen ja kliinisen tutkimuksen tarkoituksiin.

Biopankkinäytteet on laadukkaasti kerätty ja ne soveltuvat tämän vuoksi hyvin lääketieteellisen tutkimuksen käyttöön. Näytteitä voidaan kerätä hoitoon liittyvän näytteenoton tai tieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Niiden avulla voidaan kehittää diagnostiikkaa, uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja.

Näytteen antaminen biopankkiin on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Myös terve henkilö voi antaa näytteen biopankkia varten. Biopankkitoimintaa säätelee biopankkilaki ja sen toiminta on viranomaisen valvomaa. Tietosuojan takaamiseksi näytteet luovutetaan tutkimuksiin koodattuina.

  • Näytteen antaminen on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen.
  • Biopankkinäytteet otetaan hoitoon ja tutkimukseen liittyvän näytteenoton yhteydessä.
  • Suostumuksen antamatta jättäminen tai myöhempi peruuttaminen eivät vaikuta terveyspalvelujen saamiseen.
  • Biopankkiin kerätään näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tulevia tutkimustarpeita varten.

Lisää biopankkitoiminnasta voit lukea Tampereen Biopankin kotisivuilta: https://www.tays.fi/biopankki.