17.9. vietetään maailman terveysjärjestö WHO:n perustamaa maailman potilasturvallisuuspäivää. Jo toista kertaa vietettävän potilasturvallisuuspäivän tavoitteena on parantaa tietoisuutta potilasturvallisuudesta, lisätä kansalaisten osallistamista terveydenhuollon turvallisuuteen, sekä kehittää kansainvälisiä toimia potilasturvallisuuden parantamiseksi ja potilaille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Kansainvälisen kampanjan tunnuksena ovat oranssilla värillä valaistut monumentit ja julkiset kohteet.

Koronaviruspandemian myötä terveydenhuollon potilasturvallisuus on kohdannut suuremman kriisin kuin koskaan aikaisemmin. Terveydenhuoltojärjestelmät tarvitsevat alan ammattilaisia toimiakseen ja osaava ja motivoitunut terveydenhuollon henkilöstö on ratkaisevassa osassa turvallisen hoidon takaamisessa. Pandemian myötä terveydenhuollon ammattilaisten työssään kohtaamat haasteet ovat nousseet esiin täysin uudessa valossa.

Vuoden 2020 maailman potilasturvallisuuspäivän teemaksi onkin valittu ”Henkilöstön turvallisuus on potilas- ja asiakasturvallisuutta”. Teema muistuttaa henkilöstön turvallisuuden tärkeydestä ja tarpeesta lähestyä potilasturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden ja potilasturvallisuuden yhtymäkohdat kiteytyvät päivän sloganissa ”Turvallinen työntekijä, turvallinen hoito ja hoiva.”

Potilasturvallisuus on Pirtelle ensiarvoisen tärkeää ja sitä edistetään suunnitelmallisesti jatkuvasti niin henkilöstön kuin asiakkaidemme osalta. Laatua ja käytäntöjä tarkkaillaan oppivin silmin ja potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti. Asiakkaan katkeamaton hoitopolku on ilmoittautumisesta lähtien suunniteltu potilasturvallisuuden näkökulmasta. Jokainen asiakas tunnistetaan sähköisesti tai henkilökohtaisesti ilmoittautumalla ja asiakas saa yksilöintitunnuksen, jolloin henkilöllisyystietoja ei välity ulkopuolisille ja voidaan varmistaa oikean henkilön hoitaminen oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Laaja palvelutarjontamme kuvantamismahdollisuuksineen ja erikoislääkäreineen tukee hoitopolun sujuvuutta ja potilasturvallisuutta. Potilasasiamiehemme antaa tietoa potilaan oikeuksista, toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä neuvoo ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Korona-aikaan Pirten vain täysin terveenä työskentelevä henkilökunta pukeutuu asiakasta suojellakseen hengityssuojaimeen, mikäli etäisyyttä asiakkaaseen ei voida pitää STM:n suosittelemaa 1,5 metriä. Hengitystieoireiset ohjataan ottamaan ensin etäyhteys ja hoidetaan ja mahdollisesti testataan keskitetysti Pirte Taysin yhteydessä sijaitsevalla infektiovastaanotollamme. Sekä infektiovastaanotto että koronavirustestaus toimivat omissa erillisissä sisätiloissaan, omin sisäänkäynnein. Pirte Taysin tavallisilla vastaanotoilla tai muissa toimipisteissämme vieraillessaan asiakkaamme ja henkilökuntamme eivät siis tapaa hengitystieoireisia. Henkilöstömme on myös sitoutunut noudattamaan pandemiatilanteeseen sovitettuja palaveri-, tauko- ja etätyökäytäntöjä, joilla pyritään takaamaan työntekijöidemme turvallisuus poikkeuksellisessa tilanteessa.

17.9. pukeudumme oranssiin lisätäksemme tietoisuutta potilasturvallisuudesta. Pukeuduthan sinäkin?