Kela korvaa jatkossa osan Pirtessä tehtävien koronavirus- ja mahdollisten vasta-ainetestien kustannuksista.

Koronavirus- ja vasta-ainetestit oikeuttavat työterveyshuollon korvaukseen 1.4.2020 alkaen, jos työterveyshuoltosopimuksessa on sovittu sairaanhoidon ja siihen kuuluvien laboratoriotutkimusten järjestämisestä. Lisäksi työnantajan ja palveluntuottajan pitää sopia koronavirustesteistä kirjallisesti ennen testauksen aloittamista. Kustannukset kuuluvat korvausluokkaan II.

Testien korvaaminen sairausvakuutuksesta edellyttää lääkärin etäkonsultaatiossa antamaa lähetettä ja sitä, että niiden tekemisessä noudatetaan Sosiaali-ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia viranomaismääräyksiä ja ajantasaista ohjeistusta. Pirten kautta testattavaksi tulevilla kriteeristö täyttyy.

Korvauksen määrä on koronavirustestissä 56€ ja vasta-ainetesteissä 15€.

Lisätietoa Kelan sivuilta.