Julkaisuvapaa: heti

Julkaisut:
Aamulehti (pe 3.4.)
Tamperelainen (ma 6.4.)
Kangasalan Sanomat (ma 6.4.)

Pirte lääkärikeskus ja työterveys laajentaa koronatestauksen sekä omille työterveyshuollon asiakasyrityksilleen että muille Pirkanmaan alueen yritys- ja yksityisasiakkaille.

”Tähän asti olemme jo tehneet satoja testejä THL:n kriteereiden mukaisesti omistaja-asiakkaidemme Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnalle, mutta nyt tilanteen muututtua avaamme testausmahdollisuuden myös muille alueen yksityis- ja yritysasiakkaille”, kertoo Pirten johtava ylilääkäri Seppo Nikkari.

Testaustoiminnan laajentamisen toivotaan helpottavan myös Pirkanmaan alueen elinkeinoelämän tilannetta. Testaustulosten avulla moni yritys pystyy paremmin optimoimaan poikkeustilansa aikaista liiketoimintaa niin, että se pysyy mahdollisimman turvallisena kaikille osapuolille ja taloudellisia tappioita saadaan minimoitua.

”Täytyy kuitenkin muistaa, että testaukset tehdään edelleenkin aina viranomaisten suositusten ja lääkärin arvion perusteella, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että testiin pääsee vain lähetteellä ja oireettomia ei testata. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja teemme tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, jotta testauskapasiteettimme hyödynnetään yhteiskunnan ja kulloisenkin tilanteen osalta optimaalisimmalla tavalla”, Nikkari tarkentaa.

Pirten tekemät testaukset tapahtuvat Pirten Taysin ja Kangasalan toimipisteissä, joista Pirte Kangasala toimii jatkossa ”yleisenä” näytteenottopisteenä. Taysin testauspiste testaa jatkossakin pääosin hoitohenkilökuntaa. Molemmissa toimipisteissä näytteenotto tapahtuu täysin niille varatuissa sisätiloissa omilla sisäänkäynneillään, jolloin testausympäristö on turvallinen niin testattavalle kuin testaavalle henkilökunnallekin.

Maanantaina 6.4.2020 starttaava Pirten yleinen testaustoiminta käsittää koronaviruksen tunnistavat PCR-testit jotka varmistavat heti tartunnan alkuvaiheessa, onko potilaalla koronavirus. Testausten analysoinnissa Pirten kumppaneina toimivat Fimlab ja Synlab.

”Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuutta myös vasta-ainetestien osalta. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kuten esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kesken on nyt tärkeämpää kuin koskaan.”

Taysin toimipisteessä toimii myös Pirten infektiovastaanotto, joka hoitaa keskitetysti kaikki hengitystieoireista kärsivät asiakkaat.

”Hengitystieoireisten hoidon keskittäminen yhteen toimipisteeseen helpottaa ja nopeuttaa hoitotyötä, kun kaikki tarvittava tutkimus voidaan tehdä saman katon alla. Samalla saamme minimoitua infektioriskin muissa toimipisteissämme ja pidettyä ne turvallisina ns. normaalille lääkärikeskus- ja työterveystoiminnalle”, Nikkari toteaa.

Soitto- ja haastattelupyynnöt mieluiten alustavine kysymyksineen:
Seppo Nikkari, johtava ylilääkäri, Pirte
seppo.nikkari@pirte.fi

Kuva: Pirte Kangasala – kuvaaja Timo Pöysäri, Pirte