Aiemmasta poiketen akuuteista tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivä työntekijä voi nyt Pirtessäkin varata itse ajan tai hänet voidaan ohjata ajanvarauksestamme työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyshuollon ammattihenkilön (lääkäri tai työterveyshoitaja) lähetettä. Suoravastaanotolla työfysioterapeutti antaa tekemänsä tutkimuksen perusteella ohjausta lääkkeettömään kivun hoitoon, omatoimiseen harjoitteluun sekä tarvittaessa käsikaupasta saatavien kipulääkkeiden käyttöön.

Erityistä huomiota kiinnitetään työkykyyn sekä työhön paluun tukemiseen. Tarvittaessa työfysioterapeutti voi pyytää asiakkaan seurantakäynnille sekä antaa työkykyä edistävää ohjausta myös asiakkaan omalla työpaikalla.

Suoravastaanottotoiminnasta on paljon hyötyä niin työterveysasiakkaan, työnantajan kuin työterveyshuollon ammattilaistenkin kannalta. Tule-oireinen asiakas pääsee nopeammin hoidon piiriin, kun fysioterapeutin vastaanottoa varten ei tarvitse käydä ensin lääkärin tai työterveyshoitajan vastaanotolla lähetteen saadakseen. Tutkimusten mukaan nopea hoitoon pääsy, oikea-aikainen kipulääkitys sekä asiakkaan omatoimisen harjoittelun tukeminen ehkäisee tehokkaasti oireiden pitkittymistä, vähentää sairaslomia sekä jatkotutkimusten tarvetta. Toisaalta suoravastaanottoon lisäkoulutetut fysioterapeutit tunnistavat hyvin asiakkaan vakavat terveydelliset tilat ja ohjaavat hänet tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Näin tehokas hoitopolku myös alentaa työnantajayrityksen kustannuksia.

Jotta suoravastaanotto on yrityksen työntekijöiden käytettävissä ja työnantaja saa Kelan korvauksen suoravastaanottotoiminnasta, tulee työnantajan ja työterveyshuollon sopia toiminnasta ja kirjata se yrityksen toimintasuunnitelmaan.