Näin uuden vuoden ja vuosikymmenen vaihduttua moni pohtii mennyttä ja tulevaa elämäänsä. Usein ajatukset ja tavoitteet liittyvät terveyteen, uraan, perheeseen ja toteuttamatta jääneisiin haaveisiin. Kaikki toteutuneet tai toteutumattomat tavoitteet ja haaveet perustuvat tietoiseen ja tiedostamattomaan käyttäytymiseen. On harvinaista saavuttaa todella haluamiansa asioita, mikäli omaa käyttäytymistään ei tiedosta. Tiedostaminen ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista, sillä käyttäytymistä ohjaavat tunteet, oma elämänhistoria, uskomukset, kasvatus, tavat toimia, arvomaailma, kulttuurin normit ja ulkopuolelta tulevat odotukset itseämme kohtaan. Voimme oppia hallitsemaan käyttäytymistämme paremmin ymmärtämällä näitä tiedostamattomia, käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä, ja tätä kautta edistämään hyvinvointiamme vaikuttavammin.  

Hyvinvoivaan elämään tarvitaan mielen joustavuutta. Mielen joustavuudella tarkoitetaan omien tunteiden ja kokemusten tiedostamista ja hyväksymistä. Kun ymmärtää ja hyväksyy tunteensa, on omaa käyttäytymistään helpompi hallita verrattuna tiedostamattomaan, tunteiden mukana ailahtelevaan käyttäytymiseen. Usein elintapamuutosten haasteissa on taustalla tiedostamattomia tekijöitä, jotka vaikeuttavat muutoksen saavuttamista. Näin ollen itsensä tunteminen ja mielen joustavuus ovat avaintekijöitä terveyskäyttäytymisessä. Tietoinen läsnäolo nykyhetkessä auttaa ailahtelevan käyttäytymisen hallinnassa. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen, esimerkiksi monille tutun meditaation avulla, auttaa keskittymään juuri käsillä olevaan hetkeen. Tämä helpottaa muun muassa työtehtäviin keskittymistä, stressinhallintaa ja vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi haastan pohtimaan, mitä todella elämältäsi haluat, ja elätkö oikeasti sen mukaan. Mitä muutoksia sinun tulisi tehdä, jotta nämä haluamasi asiat oikeasti tapahtuisivat elämässäsi? Mitkä ovat elämäsi aikasyöppöjä ja teetkö jotain ulkoisten odotusten vuoksi? Oma hyvinvoiva elämä perustuu pitkälti omien arvojensa mukaisesti elämiseen. Omaa elämää ohjaavat arvot on ensiarvoisen tärkeä määritellä, jotta ei ajaudu elämään liiallisesti ulkoa tulevien odotusten mukaisesti. Keskeisiä elämää ohjaavia arvoja liitetään yleensä muun muassa perheeseen, parisuhteeseen, työhön, terveyteen, harrastuksiin ja rahaan. Ensimmäinen askel on uskaltaa kuunnella itseään ja toimia sen mukaan, huolimatta siitä, onko se ympärillä vallitsevan tavan mukainen. Kannustan karsimaan energia-, aika- ja rahasyöppöjä elämästä suosiolla ja toisaalta panostamaan huolella niihin asioihin, jotka tuovat lisää arvoa elämään tavalla tai toisella.

Sulkakynäikoni: Freepik, www.flaticon.com

MARIKA LEPISTÖ


 

Vieraskynä -tekstin kirjoittaja Marika Lepistö on terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen perehtynyt terveystieteiden maisteri, jonka tehtävä on auttaa ihmisiä hyvinvoinnin haasteissa.

Marika on perehtynyt erityisesti arkielämän kuormittumisen ja palautumisen dilemmoihin ja siihen, mitä esteitä hyvinvoivan elämän edessä voi olla. Hyvinvointimentorina Marika auttaa asiakkaitaan tunnistamaan elämän syy-seuraussuhteita ja hyvinvoinnin voimavaroja, sekä tukemaan yksilön omia kykyjä oman elämänsä toimijuuteen. Arvopohjaiset valinnat, itsensä arvostaminen ja inhimillisyys ovat hyvinvointimentoroinnin lähtökohtia. Marika haluaa työllään edistää sallivampaa ja rennompaa kulttuuria elämän suhteen, sillä moni hyvinvoinnin haaste ihmisten elämässä aiheutuu erilaisista paineista ja turhasta suorittamisesta. Pelkkä kehotus ottaa rennommin, opetella armollisuutta itseään kohtaan ja karsia energiaa kuluttavia asioita elämästään voi vapauttaa liiallisesta suorittamisesta. Syyt hyvinvoinnin haasteiden taustalla on myös tärkeä paikantaa. Ymmärtämällä oman elämänsä syy-seuraussuhteita, omaa käyttäytymistään ja tuntemuksiaan voi oppia kuuntelemaan itseään ja elämään omien arvojensa mukaisesti. Polku kohti hyvinvoivaa elämää käy itsetuntemuksen kautta.

Marika toimii hyvinvointimentorina myös Pirten Elinvoimainen nainen -hyvinvointiryhmässä. Ryhmän tarkoitus on antaa 40-55-vuotiaille naisille keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, auttaa heitä tuntemaan itsensä paremmin ja voimaannuttaa. Ryhmässä pysähdytään oman itsen äärelle, mikä usein unohtuu kiireisen arjen keskellä.