Elämme nykyään hyvin nopeatempoisessa ärsyketulvassa ja meitä ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti. Henkinen hyvinvointi on koetuksella. Psyykkistä kuormitusta aiheuttavat erilaiset paineet, keskeytykset ja epävarmuus. Ristiriidat omien tarpeiden ja ulkoisten odotusten välillä kuormittavat. Omat sisäiset uskomukset saattavat tehdä epäselväksi, mistä oikeasti nauttii ja miltä esimerkiksi kehossa tuntuu silloin, kun on hyvä olla.

Kuormituksen hallinnan ja stressistä palautumisen tueksi on hyvä saada itsestään mitattua tietoa. Yleensä ihminen saa tuloksista vastauksia mieltänsä askarruttaviin kysymyksiin ja tunnistaa itselleen sopivimman tavan toimia ja rentoutua.

Ihon sähkönjohtavuutta mittaava Moodmetric-älysormus on oiva työkalu yksilölliseen stressinhallintaan. Sormus auttaa tunnistamaan niin kuormittavia kuin palauttaviakin tekijöitä yksilön arjessa. Omaa psyykkistä kuormitusta, palautumista ja unenlaatua voi seurata reaaliaikaisesti Moodmetric-mobiilisovelluksen kautta.

Sormuksesta saadun datan avulla oppii tunnistamaan itseä kuormittavat tilanteet sekä tehokkaimmat tavat palautua. Tulokset näyttävät myös, ovatko nämä kaksi tasapainossa. Pitkällä tähtäimellä oppii datan avulla lukemaan itseään yhä paremmin ja tunnistamaan keinoja tehdä arjestaan yhä mielekkäämpää.

 

Hyvinvointivalmennus datan tueksi

Pirten fysioterapeutti Maija Laurikkala-Dewes tarjoaa asiakkaillemme valmennusta, joka perustuu Moodmetric-mittaukseen. ”Suosittelen Moodmetric-sormusta ja analyysia sellaiselle ihmiselle, joka haluaa oppia itsestään ja saada selville, mikä häntä kuormittaa ja miksi. Analyysi auttaa myös löytämään itselle sopivia keinoja palautumiseen ja toimii siten oivana työkaluna oman arkensa tutkiskeluun”, Maija kertoo. Hän palvelee Pirten yksityisasiakkaita joustavasti tarpeen mukaan Ratinan toimipisteessämme.

Maija on toiminut useita vuosia fysioterapeuttina. Ennen sitä Maija ehti toimia kymmenisen vuotta diplomi-insinöörinä. Omakohtainen kokemus loppuun palamisesta herätti mielenkiinnon hyvinvointialaa kohtaan. ”Koen tekeväni mielekästä työtä auttamalla muita välttämään uupumistilan, josta olen itse selvinnyt. Aikaisemmassa ammatissani diplomi-insinöörinä olen analysoinut huomattavan määrän dataa ja mittaustuloksia, ja vaikka kohde on tässä työssä aivan eri, työskentelytapa on minulle tuttu ja hahmotan helposti luotettavan ja epäluotettavan datan eron.”

Maijan asiantuntemus on avuksi silloin, kun tuntuu, että keho ei tahdo palautua kuormituksesta, kun väsymys ei mene ohi, kuormitustekijät kasaantuvat, stressitila pitkittyy eivätkä omat keinot enää riitä palautumiseen. ”Moodmetric-mittauksen avulla voimme löytää sellaisia psyykkisiä kuormitustekijöitä, joita asiakas ei ehkä itse ole tunnistanutkaan kuormittaviksi, sekä oivaltaa sopivimmat keinot kehon tasapainotilan tukemiseen. Niin kuormitustekijät kuin keinot palautua ovat hyvin yksilöllisiä – ja analyysin tulokset saattavat jopa yllättää”, Maija lisää.

Kiinnostuksen kohteena jaksamisen haasteet

Riittävä lepo, uni, hyvä ravinto, oikeanlainen ja -tehoinen liikunta, kehon tasapainotila ja oman toiminnan ohjaus muodostavat peruspilarit jaksamiselle ja hyvälle arjelle. ”Tällä hetkellä suurin kiinnostuksen kohteeni ovat ihmisen kokonaisvaltaisen jaksamisen haasteet ja se, miten paljon perusasioiden kuntoon saattaminen helpottaa kaikenlaisia kiputiloja ja tule-ongelmia”, Maija kertoo.

Stressinhallinnassa kaikkein tärkeintä on oivaltaa, että kuormitusta ei voi eikä edes tarvitse välttää. ”Olennaisempaa on löytää kuormitukselle ja palautumiselle oikea suhde ja hahmottaa, minkälaisen palautumisen mikäkin kuormitus itseltä vaatii. Kuormituksen ja palautumisen oikea vaihtelu ja annostelu auttaa jaksamaan paremmin”, Maija täsmentää.

 

Kysyimme Maijan asiakkailta, millaisena he näkevät tämän hyvinvoinnin huippuosaajan. Vastaukset kertovat vankasta osaamisesta ja kohtaamisen taidosta:

”Monialainen osaaja, joka rakastaa työtään ja sitä, kun näkee työnsä vaikutukset asiakkaissa. Soveltaa taitavasti erilaisia näkökulmia asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti. Luova!”

”Huolellinen ja kuunteleva ongelmanratkaisija.”

”Asiaan paneutuva, perusteellinen.”

”Ihmisen ihmisenä ja yksilönä kohtaava. Motivoitunut, periksiantamaton, monipuolinen, aidosti kiinnostunut alasta ja avun löytämisestä ongelmaan.”