Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti myönnetään vain pienelle osalle suomalaisista yrityksistä. Kasvaja-sertifikaatin käyttöoikeuden voivat saada yritykset, joiden liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu on ylittänyt päätoimialan keskitason vähintään kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisten kolmen mittausvuoden aikana. Liikevaihdon on oltava kasvussa myös tuoreimpana mittausvuonna.

Sertifikaatin taustalla olevan yritysluokituksen tuottaa Alma Talent Tietopalvelut.

Me pirteläiset teemme joka päivä tiiminä töitä kehittyäksemme ja kehittääksemme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa, joten olemme todella iloisia saadessamme kuulua tähän joukkoon!

Haluammekin kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia niitä, jotka kulkevat tätä matkaa kanssamme. Kiitos.

 

Kumppanuus.
Tehdään yhdessä. Ollaan läsnä. Kuunnellaan toinen toistamme. Sitoudutaan.

Rehtiys.
Ollaan luottamuksen arvoisia. Ollaan avoimia. Edistetään tasa-arvoa. Kannetaan vastuu.

Vahvuus.
Syntyy ammattitaidosta, aidosta välittämisestä ja palosta tehdä yhteiskunnallista hyvää.

Rohkeus.
Uskalletaan ottaa edelläkävijän askeleita. Tehdään joskus virheitä, mutta opitaan niistä.

Pirten toiminta perustuu edellä kuvattuihin arvoihimme, vastuullisuuteen, moniammatilliseen yhteistyöhön ja elämäniloon.