Marjo Pellinen on terveydenhoidon moniosaaja: yleislääketieteen, geriatrian ja psykiatrian erikoislääkäri ottaa potilaita vastaan Pirte Ratinassa torstaisin. Vastaanotolle ovat tervetulleita sekä yksityisasiakkaat että ne työterveysasiakkaat, joiden sopimukseen erikoislääkärikonsultaatiot kuuluvat.

Geriatria tarkoittaa vanhusikäisten potilaiden hoidon erikoisalaa. Geriatri osaa ottaa erilaisten vaivojen diagnosoinnissa ja hoitomuotoja pohdittaessa huomioon iän tuomat elimistön tarpeet ja rasitteet sekä esimerkiksi monisairauksien ja -lääkitysten vaikutukset hoitokokonaisuuteen.

Marjon vastaanotolle tullaan usein paitsi itse, myös läheisten herättyä ikäihmisen toimintakyvyn muutoksiin. Kun arki ei suju enää kuten aikaisemmin ja itsestä ja esimerkiksi kodista huolehtiminen jää, on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Työterveyshuollon puolella Marjo auttaa, kun henkiset voimavarat ovat ehtyneet – esimerkiksi työuupumustapauksissa. Tällöin tunnistetaan oireiden taustalta mahdollisia psyykkisiä sairauksia ja tavoitteena on luonnollisesti palauttaa menetetty työkyky.

 

Kuka Marjo on?

”Ollessani terveyskeskuslääkärinä pidin hyvin paljon vanhusten hoitamisesta. Tästä syystä päädyin erikoistumaan juuri geriatriaan. Samalla huomasin, että myös iäkkäillä on paljon psyykkistä sairastamista ja esimerkiksi dementian psyykkiset oireet eli käytösoireet aiheuttavat yleensä sen, että potilas ajautuu laitoshoitoon. Halusin siis oppia ymmärtämään ja hoitamaan näitä psyykkisiä oireita sairauksia niin, että potilaan elämänlaatu voidaan säilyttää niin, että hän pystyisi esimerkiksi asumaan kotona laitoksen sijaan. Tästä syystä päädyin suorittamaan myös psykiatrian erikoistumisopinnot”, Marjo kertoo.

”Koen että lisäopiskeluista on ollut todella paljon hyötyä – sitä kautta pystyn laaja-alaisesti arvioimaan oireita ja mahdollisia muita tekijöitä potilaan hyödyksi. Geriatria-psykiatria-yhdistelmän erikoisosaamiselle tuntuu olevan tänä päivänä paljon kysyntää ja potilaani hyötyvät tästä osaamisesta.”

”Parasta työssäni on tietenkin se, kun hoidon kautta potilas kokee saaneensa merkittävän avun ehkä pitkäänkin jatkuneeseen vaivaan, johon ei ole tahtonut löytyä ratkaisua. Omassa työssäni näen, kuinka suuri merkitys potilaiden elämänlaatuun oikeanlaisen lääkityksen löytämisellä on esimerkiksi psyykkistä tasapainoa tavoiteltaessa. On tärkeää viilata ja etsiä juuri oikeanlainen yhdistelmä. Pidän osaamistani jatkuvasti yllä lukemalla, seuraamalla erikoisaloja ja täydennyskoulutuksilla.”

”Kaikki ovat tervetulleita vastaanotolleni, hoidan kaikenlaisia vaivoja. Sekä yleisestä hyvinvoinnista että aivoterveydestä kannattaa pitää huolta eikä tarvitse jännittää – luonnollisesti asiat voivat olla arkoja, jopa pelottavia, mutta perehdytään niihin yhdessä ja etsitään ratkaisu.”