Pirten varhaiskuntoutus on ennaltaehkäisevää kuntoutusta työkyvyn ja yleisen jaksamisen tueksi.

Kokonaiskestoltaan useamman kuukauden pituinen Pirten varhaiskuntoutus terveydenhuollon huippuammattilaisten moniammatillisessa ohjauksessa saa tutkitusti*aikaan pysyviä muutoksia elämäntapoihin ja pitkäaikaisia vaikutuksia työkykyyn.

Vanhoista kuntoutusmalleista poiketen Pirten varhaiskuntoutukseen osallituakseen työntekijän ei tarvitse matkustaa kuntoutuslaitokseen pitkäksi jaksoksi kerrallaan, vaan kuntoutus on helppoa intergroida osaksi omaa arkea: lähikerrat järjestetään lähellä kotia, yhden päivän kerrallaan kahden viikon välein. Kahdeksan kuntoutuspäivän jälkeen seuraa viiden kuukauden omatoimijakso, jonka päätteeksi kokoonnutaan vielä kerran, mitataan tulokset ja jaetaan kokemuksia.

Mukaan pääsee matalalla kynnyksellä: riittää, että työntekijä itse tai hänen esimiehensä havahtuu vaikkapa unihäiriöihin tai henkiseen väsymiseen.