Anne Issakainen on Pirten työelämän asiantuntija ja koulutukseltaan sosionomi (AMK). Anne on käynyt myös Työterveyslaitoksen sosiaalialan asiantuntija työterveyshuollossa -koulutuksen. Hänelle tulevat asiakkaat ovat työterveysasiakkaita (pois lukien Tampereen kaupungin työntekijät, joilla on käytettävissään omat työkykykoordinaattorit). Anne tarjoaa palveluitaan myös englanniksi.

Milloin sitten työelämän asiantuntijan palveluita tarvitaan? Esimerkiksi silloin, kun oma työssä pärjääminen mietityttää tai on ollut useampia sairauslomia. Oman työn räätälöinnin tai työajan muutoksilla voidaan jo vaikuttaa työn sujuvuuteen. Jossain tilanteessa työuran jatkuminen edellyttää kokonaan alan vaihtoa ja mahdollista uudelleenkouluttautumista. Työelämän asiantuntijalle kannattaa hakeutua mielellään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tieto ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista antaa toivoa ja auttaa tulevaisuudensuunnitelmien tekemisessä. Työ on merkittävä osa elämää ja työkyvyn heikkeneminen herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Anne tsemppaa ja auttaa löytämään kullekin tarpeenmukaiset palvelut ja neuvot, jotta työura voisi jatkua terveydelle paremmin soveltuvassa työssä. Ammatillinen kuntoutus on mahdollisuus ja uuden alku.

Työelämän asiantuntijan tapaamisessa saa tietoa mm. työeläkekuntoutuksesta ja KELA:n ammatillisesta kuntoutuksesta. Anne neuvoo ja ohjeistaa miten ammatillista kuntoutusta haetaan, sekä minkälaisia taloudellisia etuuksia tilanteeseen liittyy. Apua saa myös viranomaisasiointiin ja ammatinvalintaan liittyen, sekä erilaisten hakemusten täyttämiseen.

Pääsääntöisesti Annen luokse tullaan työterveyshoitajan tai -lääkärin ohjauksen kautta. Käyntejä on tyypillisesti 1-3, erikseen sovittaessa niitä voi olla viisikin. Ensimmäisessä tapaamisessa yleensä kartoitetaan asiakkaan työkykyä, osaamista, työ- ja koulutushistoriaa ja keskustellaan tämän toiveista työelämään liittyen. Tämän jälkeen mietitään yhdessä ammatillisen kuntoutuksen palveluiden keinoin vaihtoehtoja tulevaisuuden työuralle. Työelämän asiantuntijan palvelut kuuluvat ehkäisevään työterveyshuoltoon ja työnantaja voi hakea niistä korvausta KELA:sta (korvausluokka 1).

Kuka Anne on?

– Minulla on työkokemusta ammatillisesta kuntoutuksesta yhdeksän vuotta, uutena asiana on työskentely työterveyshuollossa. Työterveyshuolto on pitkään kiinnostanut työpaikkana, koska täällä on asiantuntijatiimin tuki ja se yhdistettynä ammatilliseen kuntoutukseen on mielestäni asiakaslähtöinen ja tuloksia aikaan saava työtapa.

Parasta työssäni ovat ammattitaitoiset ja mukavat työkaverit sekä se, että saan tavata monen eri ammattikunnan työterveysasiakkaita. Palkitsevinta on se, kun yhdessä asiakkaan kanssa koetaan onnistumisen tunteita ja yhteistyöllä on saatu asiakkaalle merkityksellisiä asioita tapahtumaan.

Ammatillisen kuntoutuksen kenttä on moninainen ja usein hankalasti hahmottuva, paljon viime aikoina myös muutoksia läpikäynyt. Kehitän osaamistani kuuntelemalla herkästi asiakkaiden, kollegoiden ja yhteistyötahojen tarpeita, sekä seuraamalla valtakunnan tasolla eri toimijoiden tekemää työtä suomalaisten työurien pidentämiseksi. Työ tekijäänsä opettaa ja yhdessä tätä tehdään!

Kuvassa työelämän asiantuntija Anne Issakainen, kuva: Timo Pöysäri, Pirte.