Juha-Matti Väänänen on psykiatrian erikoislääkäri, jonka vastaanotoilla käyvät työterveysasiakkaat. Hän tekee erityisesti lääkärikonsultaatioita eli työkyvyn ja hoidon arvioita asiakkaille. Vastaanottokäynnit ovat pitkähköjä, tavallisesti 45-60 minuuttia ja suurimmaksi osaksi käynnit pitävät sisällään asiakkaiden diagnostisia haastatteluja, mutta myös toimintakyvyn, hoitosuunnitelmien ja kuntoutuksen arvioita.

Kuntoutus tarkoittaa käytännössä aina kuntoutuspsykoterapiaa. Asiakas saattaa tulla psykiatrin luokse suoraan työterveyslääkärin kautta, tai sitten hän käy ensin psykologilla tai lyhytterapiassa ja sen jälkeen psykiatrin luona tehdään arvio psykoterapian tarvetta varten. Psykiatrille tullaan myös esimerkiksi pakko-oireisten häiriöiden, uuden masennuksen tai paniikkihäiriön hoitoa varten tai silloin jos masennukseen määrätyt lääkkeet eivät vaikuta odotetulla tavalla.

 

Kuka Juha-Matti on?

Päädyin jo opiskeluaikoina sattumalta kesätöihin Pitkäniemeen ja sitä kautta sitten ajauduin samalla psykiatriselle puolelle hommiin. Erikoistumisvaiheessa eri vaihtoehtoja läpikäydessä totesin sitten, että psykiatrinen puoli sopi itselleni parhaiten.

Psykiatria on tempoltaan vähän hidasta eli mitään tuloksia ei näy ihan heti, mutta asiakkaiden kanssa voi käydä käynneillä elämää läpi todella laajasti ja sitä, miten mitkäkin asiat vaikuttavat mihinkin. Psykiatrien vastaanottokäynnit ovat usein vähän pidempiä ja siinä ajassa kerkeää hyvin perehtymään erilaisiin tilanteisiin. Tällainen rauhallinen vastausten etsiskely ja lopulta ratkaisujen löytyminen erilaisiin tilanteisiin on parasta työssäni.  Kehitän osaamistani tutustuen erilaisiin julkaisuihin ja kirjallisuuteen, yleensä niistä löytää vastauksen ongelmatilanteissakin. Käyn myös psykiatri- ja lääkäripäivillä ja kuuntelen kollegoiden kertomuksia heidän tavoistaan ratkaista erilaisia tilanteita.

Kuvassa psykiatri Juha-Matti Väänänen, kuva: Timo Pöysäri, Pirte.