Valitse sivu

Marja-Leena Hyypiä on yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on perhelääketieteen erityiskoulutus ja nuorisolääketieteen erityispätevyys. Pirtessä hän ottaa asiakkaita vastaan työterveyslääkärinä sekä 6.7. alkaen nuorisolääkärinä. Marja-Leena hoitaa asiakkaita myös englannin kielellä ja lisäksi työhistoriaa löytyy erityisesti liikuntaan ja urheiluun liittyvien terveysasioiden parissa. Vastaanotolle ovat tervetulleita kaikki yksityisasiakkaat (eli itse maksavat asiakkaat). Ajan voi varata kätevästi verkkoajanvarauksemme kautta tai puhelimitse (03) 565 64600. Marja-Leena on osa Pirten laajenevaa asiantuntijoiden joukkoa.

Nuorisolääkärin vastaanotto

Nuorisolääkärin vastaanotolle tulevat nuoret ovat pääsääntöisesti 12–24 -vuotiaita. Paikalle voi tulla yksin tai yhdessä esimerkiksi vanhemman tai muun läheisen kanssa. Tyypillisiä vastaanotoilla käsiteltäviä asioita ovat erilaiset nuoruusiän fyysiset oireet, kuten akne, seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset, raskauden ehkäisy, sekä psyykkiset oireet, kuten mielialan vaihtelut, masentuneisuus, ahdistuneisuus, uniongelmat, sosiaalisten tilanteiden pelko, esiintymisjännitys ja syömishäiriöt. Marja-Leena kartoittaa nuoren tilanteen ja voi tarvittaessa ohjata hänet eteenpäin asiaan erikoistuneelle asiantuntijalle. Töitä voidaan tehdä myös nuoren elämässä olevien muiden verkostojen kuten sosiaali- tai muiden terveydenalan tahojen kanssa yhteistyössä.

Nuoren tullessa vastaanotolle huomioidaan hänen sen hetkinen kehitysvaiheensa, millainen elämäntilanne on kokonaisuutena ja erityisesti se, millaisia toiveita ja tarpeita nuorella itsellään on siitä, minkälaista apua hän tarvitsee. Työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, nuoren terveyttä seuraten ja tukien aktiivisesti. Nuorelle annetaan myös omia työkaluja, joiden avulla erilaisia ongelmatilanteita voi oppia selvittämään ja hallitsemaan itse. Marja-Leena kohtaa nuoren asettuen tämän asemaan ja ymmärtäen nuoren maailmaa:
– Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla nuori tai ihminen ylipäätään. Jokaisella ihmisellä on oma itsensä ja oma elinpiirinsä, jotka eivät ole välttämättä samanlaisia kuin vallalla olevat yhteiskunnan normit. Jokaisen nuoren elämä on ainutlaatuinen ja arvokas, sellaisena kuin se on.

Kuka Marja-Leena on? 

– Yksi toiveammattini oli lapsuudesta alkaen lääkäri, mutta ei ainoa; muut olivat muun muassa opettaja, lastenhoitaja, pappi sekä pankinjohtaja. Hain lukion jälkeen lääketieteelliseen sekä lukemaan teknilliseen yliopistoon tuotantotaloutta, ja valitsin lääkäriksi opiskelun.  Pidän ihmisten kanssa työskentelystä, ja rakastan haasteita ja uusia tilanteita. Lähden mielelläni rohkeasti kokeilemaan uusia toimintatapoja, mutta kuitenkin siten, että toiminta nojautuu lääketieteellisesti tutkittuun tietoon. Yleislääkäriksi ja työterveyslääkäriksi päädyin siksi, koska se on hyvin monipuolista työtä. Työssäni parasta ovat juuri monipuolisuus,ihmisten kohtaamiset, sekä se, ettei yksikään päivä ole samanlainen. Kehitän osaamistani säännöllisellä kouluttautumisella ja tällä hetkellä olenkin Tampereen kesäyliopistossa voimavarakeskeisessä työnohjaajakouluksessa.