Olen ollut töissä Pirtessä helmikuusta 2017. Aiemmin työskentelin 30 vuotta aikuispsykiatriassa avohoidon puolella, jossa tehdään paljon verkostoyhteistyötä esimerkiksi juuri työterveyden kanssa. Työterveys vaikutti mielenkiintoiselta ja tuntui siltä, että oli aika kokeilla jotakin uutta, joten siirryin tänne. Psykologiaa päädyin opiskelemaan, koska olen aina ollut sosiaalinen, kiinnostunut ihmisistä ja heidän tarinoistaan. Muiden auttaminen on minulle tärkeää. Kouluaikoina psykologia oli biologian ohella kiinnostavin aine.

Työssäni parasta ja palkitsevaa on, kun asiakkaiden kanssa yhteistyötä tehdessä huomaa heidän olonsa alkavan helpottua.  Kehitän omaa osaamistani käymällä lisä- ja täydennyskoulutuksissa, lukemalla alan kirjallisuutta ja lehtiä ja ylipäätään maailmaa ja elämää havainnoimalla. Yhteiskunta muuttuu koko ajan ja on tärkeää ymmärtää myös ihmisten muuttuneita tilanteita. Varsinkin työelämässä tapahtuu koko ajan kehitystä ja muutoksia.

Olen lisäkouluttautunut myös psykoterapeutiksi, perhe- ja pariterapeutiksi ja käynyt työnohjaajakoulutuksen sekä useita lyhempiä menetelmäkoulutuksia. Työssäni innostun ihmisten kohtaamisesta ja syventymisestä heidän elämäänsä. Yhteistyö asiakkaiden ja moniammatillisen tiimin kanssa on vaikuttavaa. Töitä saatetaan tehdä asiakkaan lisäksi lääkärin, terveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän, asiakkaan työnantajan, Kelan ja työeläkelaitosten kanssa. Erilaiset työryhmät ovat Pirtessä rikkaus ja minulla on tunne, että työntekijää arvostetaan. Haasteita työhöni tuovat todella vaikeiden työyhteisötilanteiden selvittely ja niihin sopivien ratkaisujen löytäminen. 

Pirteen on hyvä tulla töihin. Uusi työntekijä otettiin vastaan hyvin, perehdytys toimii ja täällä koin olevani tervetullut. Työyhteisössä tehdään paljon yhteistyötä ja erilaiset kehittämispäivät ovat hyvä tapa pitää työntekijät vireinä ja lisätä yhteishenkeä. On mukavaa, kun työntekijöitä kiitetään ja huomioidaan esimerkiksi tuloksellisen kuukauden jälkeen kakkukahveilla. Silloin näkee, että on tehty yhdessä hyvää työtä.

Aiemmin olen käyttänyt paljon vapaa-aikaani opiskeluun. Nyt vapaa-aika kuluu perheen parissa, lisäksi hoidan puutarhaa ja liikuntaa harrastan kausittain, kesällä uintia, golfia ja talvella esimerkiksi hiihdän ja laskettelen. Ystävien tapaaminen on myös tärkeää. Jos pitäisi valita mikä sarjakuvahahmo olisin, olisin Minni Hiiri. Hän on naisellinen ja aktiivinen.